Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Njurförbundet

Njurförbundet

Kontaktinformation

Drakenbergsgatan 6, bv

117 41  Stockholm
Telefon: 08-546 40 500
E-post: info@njurforbundet.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.njurforbundet.se


Njurförbundet är en organisation för kroniskt njursjuka och deras anhöriga. Förbundet bildades 1969 och har idag ca 4 300 medlemmar i 15 rikstäckande föreningar.


Det övergripande målet är att tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet, att företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer samt att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem. Förbundet har en medlemstidning som heter Njurfunk och ges ut fyra gånger per år. Det finns också flera skrifter som behandlar njursjukdomar och deras behandling.


NjurförbPubliceringsdatum: 2019-12-03