Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige - 50 förbund i samverkan


Om oss

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.


Samlad kraft

Vi, Funktionsrätt Sverige, är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit oss samman för att agera med samlad kraft.


Politisk

Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.


Kompetens

Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.


Oberoende

Vi styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer.


Medborgarrätt

Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen – flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning – tillerkänns sina mänskliga rättigheter, sin funktionsrätt, fullt ut.


Regionala samarbetsorganisationer


Blekinge län

HSO Blekinge

Strandgatan 8, 372 30 Ronneby

Tel: 0457-211 45

E-post: info@hsoblekinge.se

Hemsida: HSO Blekinges hemsida


Dalarnas län

Funktionsrätt Dalarnas län

Klöverstigen 10, 784 51 Borlänge

Tel: 0243-627 00

E-post: funktionsrattdalarna@hotmail.com

Hemsida: Funktionsrätt Dalarnas läns hemsida


Gotlands län

Funktionsnedsatta i samverkan - Funkisam

Brömsebrovägen 8, 621 39 Visby

Tel : 0706-028 17

E-post: funkisam@hotmail.com

Hemsida:


Gävleborgs län

Funktionsrätt Gävleborg

S. Centralgatan 10, 802 50 Gävle

Tel: 073-802 58 17

E-post: kansli@funktionsrattgavleborg.se

Hemsida: Funktionsrätt Gävleborgs hemsida


Hallands län

Saknar samarbetsorgan

Däremot finns Husknuten som är ett föreningshus för över 20 handikappföreningar i Halland. Här har fler av föreningarna sina kanslier.


Jämtland och Härjedalens län

Funktionsrätt Jämtland/Härjedalen

Folkets Hus, Krondikesvägen 93, 831 46 Östersund

Tel: 063-18 18 84

Fax: 063-18 18 85

E-post: kansli@funktionsrattjh.se

Hemsida: Funktionsrätt Jämtland/Härjedalen


Jönköpings län

Funktionsrätt Jönköpings län

Barnarpsgatan 19, 553 16 Jönköping

Tel: 036-15 28 70

Fax: 036-15 28 90

E-post: lars@f.jonkopingslan.se

Hemsida: Funktionsrätt Jönköpings län


Kalmar län

Funktionsrätt Kalmar län

Nygatan 30, 392 34 Kalmar

Tel: 0480-274 40

E-post: sara@funktionsrattkalmarlan.se

Hemsida: Funktionsrätt Kalmar län


Kronobergs län

Handikapprörelsens Idé- & Kunskapscentrum

Högsbyvägen 3B, 352 74 Växjö

Tel: 0470-71 10 50.

Fax: 0470-478 88

E-post: info@iokc.se

Hemsida: Kronobergs län


Norrbottens län

Funktionsrätt Norrbotten

Fabriksgatan 6, 961 31 Boden

Tel: 072-516 42 41

E-post: Susanne@hsobd.se

Hemsida:


Skaraborgs län

Funktionsrätt Skaraborg

Malmgatan 36, 532 32 Skara

Telefon: 0511-164 35

E-post: info@funktionsrattskbg.se

Hemsida:


Skåne, region

Funktionsrätt Skåne

Östra Varvsgatan 23, 211 73 Malmö

Tel: 040-23 64 40

Fax: 042-24 46 75

E-post: info@funktionsrattskane.se

Hemsida: Funktionsrätt Skåne


Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län

S:t Göransgatan 84, 3tr, 112 38 Stockholm.

Tel: 08-651 25 10

Fax : 08-651 25 15

E-post: info@funktionsrattstockholmslan.se

Hemsida: Funktionsrätt Stockholms län


Södermanlands län

Funktionsrätt Sörmland FRS

Eleonoragatan 18, 633 43 Eskilstuna

Tel: 016-13 87 90

Fax : 016-13 87 91

E-post: kansli@funktionsrattsormland.se

Hemsida: Funktionsrätt Sörmland


Uppsala län

Funktionsrätt Uppsala län

Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala

Tel: 018-56 09 00,

Fax: 018-59 09 01

E-post: info@.c.hso.se

Hemsida: Funktionsrätt Uppsala


Värmlands län

Funktionsrätt Värmland

Södra Kyrkogatan 11, 652 24 Karlstad

Tel: 054-18 04 65

E-post: anette.forsen@funktionsrattvarmland.se

Hemsida: Funktionsrätt Värmland


Västerbottens län

Funktionsrätt Västerbotten

Mariehemsvägen 7N, 906 54 Umeå

Tel: 090-70 66 00

E-post: info@funktionsrattvasterbotten.se

Hemsida: Funktionsrätt Västerbotten


Västernorrlands län

Funktionsrätt Västernorrland

Box 196, 871 24 Härnösand

Tel: 0611-187 70

Textel: 0611-51 17 63

Fax: 0611-187 70

E-post: funktionsratt.vasternorrland@gmail.com

Hemsida: Funktionsrätt Västernorrland


Västmanlands län

Funktionsrätt Västmanland

Hörntorpsgatan 4, Ingång 25 Eriksborg, 724 71 Västerås

Tel: 021-35 30 70

Fax: 021-35 30 20

E-post: kansli@funktionsrattvastmanland.se

Hemsida: Funktionsrätt Västmanland


Västra Götalandsregionen

Funktionsrätt Västra Götaland

Viskastrandsgatan 5, 506 30 Borås

Tel: 033-10 64 44, 033-10 70 44

Fax: 033-10 71 44

E-post: kontakt@funktionsrattvg.se

Hemsida: Funktionsrätt Västra Götaland


Örebro län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Mellringevägen 120B, 703 53 Örebro

Tel: 019-673 21 20

E-post: kansli@funktionsrattorebrolan.se

Hemsida:


Östergötlands län

Funktionsrätt Östergötland

Västra vägen 32, 582 28 Linköping

Tel: 013-12 30 60

E-post: info@funktionsratt-ostergotland.se

Hemsida: Funktionsrätt ÖstergötlandPubliceringsdatum: 2022-08-19