Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-12-02
Produkt utgår
Ribavirin Mylan kommer att utgå 2020-10-27. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ribavirin Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-12-02
Produkt utgår
Creon 40000 kommer att utgå 2020-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Creon 40000 mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-12-01
Produkt utgår
Kenacort®-T kommer att utgå 2020-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Kenacort®-T mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-12-01
Produkt utgår
Sabanleva kommer att utgå 2020-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sabanleva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-12-01
Produkt utgår
Sabanleva kommer att utgå 2020-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sabanleva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-12-01
Produkt utgår
Sabanleva kommer att utgå 2020-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sabanleva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-12-01
Produkt utgår
Sabanleva kommer att utgå 2020-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sabanleva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.