Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-01-26
Försäljningsstopp
Ranitidin ABECE har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Ranitidin ABECE bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2021-01-26
Försäljningsstopp
Rani-Q har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Rani-Q bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2021-01-26
Försäljningsstopp
Ranitidin Apofri har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Ranitidin Apofri bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2021-01-26
Försäljningsstopp
Inside Brus har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Inside Brus bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2021-01-26
Försäljningsstopp
Zantac® har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Zantac® bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2021-01-26
Stomacid, Brustablett 150 mg
Orifarm Generics AB
Försäljningsstopp
Stomacid har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Stomacid bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2021-01-26
Försäljningsstopp
Ranitidin Mylan har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Ranitidin Mylan bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2021-01-26
Stomacid, Brustablett 300 mg
Orifarm Generics AB
Försäljningsstopp
Stomacid har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Stomacid bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.