Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-10-24
Produkt utgår
Bambec® kommer att utgå 2020-11-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Bambec® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-10-24
Produkt utgår
Bambec® kommer att utgå 2020-11-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Bambec® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-10-23
Läkemedelsnamn
Salmeterol/Fluticasone Wellnex har bytt namn till Salmeterol/Fluticasone Neutec. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2020-10-23
Produkt utgår
Nutriflex® Lipid Special kommer att utgå 2020-11-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nutriflex® Lipid Special mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-10-23
Läkemedelsnamn
Salmeterol/Fluticasone Wellnex har bytt namn till Salmeterol/Fluticasone Neutec. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2020-10-23
Produkt utgår
Nutriflex® Lipid Plus kommer att utgå 2020-11-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nutriflex® Lipid Plus mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-10-23
Produkt utgår
Nutriflex® Lipid Peri kommer att utgå 2020-11-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nutriflex® Lipid Peri mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-10-23
Läkemedelsnamn
Salmeterol/Fluticasone Wellnex har bytt namn till Salmeterol/Fluticasone Neutec. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2020-10-22
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Capecitabin Stada om enzymet dihydropyrimidindehydrogenas (DPD) delvis eller helt saknar aktivitet hos någon i din familj
2020-10-22
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Capecitabin Stada om enzymet dihydropyrimidindehydrogenas (DPD) delvis eller helt saknar aktivitet hos någon i din familj
2020-10-22
Produkt utgår
Ibuprofen Orion kommer att utgå 2020-10-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-10-22
Produkt utgår
Ibuprofen Orion kommer att utgå 2020-10-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-10-22
Produkt utgår
Ibuprofen Orion kommer att utgå 2020-10-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-10-20
Linevero, Tablett 5 mg
Ethypharm SA
Produkt utgår
Linevero kommer att utgå 2020-10-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Linevero mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-10-20
Produkt utgår
Linevero kommer att utgå 2020-10-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Linevero mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-10-20
Produkt utgår
Linevero kommer att utgå 2020-10-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Linevero mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.