Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-12-07
Varningar och försiktighet
Ny varning: Tala om för läkaren om du har diabetes. Dina blodsockernivåer kan behöva kontrolleras noggrannare och/eller justering av dina diabetesläkemedel kan behövas efter att du har börjat ta Viekirax.
2018-12-07
Varningar och försiktighet
Ny varning: Tala om för läkaren om du har diabetes. Dina blodsockernivåer kan behöva kontrolleras noggrannare och/eller justering av dina diabetesläkemedel kan behövas efter att du har börjat ta Exviera.
2018-12-06
Varningar och försiktighet
Ny varning: Tala om för läkaren om du har diabetes. Dina blodsockernivåer kan behöva kontrolleras noggrannare och/eller justering av dina diabetesläkemedel kan behövas efter att du har börjat ta Maviret.
2018-12-06
Passipas, Dragerad tablett
Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH
Produkt utgår
Passipas kommer att utgå 2018-12-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Passipas mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-12-05
Läkemedelsnamn
Lidocaine Amneal har bytt namn till Lidocaine Aristo. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-12-05
Läkemedelsnamn
Noradrenalin Hospira har bytt namn till Noradrenalin Pfizer. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-12-05
Läkemedelsnamn
Lidocaine Amneal har bytt namn till Lidocaine Aristo. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.