Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-07-03
Varningar och försiktighet
Natriumbikarbonat Meda innehåller 273,8 mg natrium per tablett, motsvarande ca 14 % av WHOs högsta rekommenderade dagliga intag (2 gram natrium för vuxna).
Maximal dos av Natriumbikarbonat Meda motsvarar ca 84 % av WHOs högsta rekommenderade dagliga intag.
Natriumbikarbonat Meda anses ha ett högt natriuminnehåll och detta ska tas i beaktande hos de patienter som ordinerats en saltfattig kost.
2020-07-03
Interaktioner
- Samtidig administrering av verpamilhydroklorid och läkemedel som primärt metaboliseras av CYP3A4 eller är P-glykoproteinsubstrat kan vara associerad med ökade läkemedelskoncentrationer. Detta kan öka eller förlänga både terapeutisk effekt och biverkningar av det samadministrerade läkemedlet.

- Uppdaterat avsnitt om interaktioner med direktverkande orala antikoagulantia (DOAK).
2020-07-03
Kontraindikationer
Atorvastatin Mylan innehåller sojalecitin. Patienter som är allergiska mot jordnötter eller soja ska inte använda detta läkemedel.
2020-07-03
Biverkningar
Mycket sällsynta:
Lupusliknande syndrom
2020-07-03
Interaktioner
Uppdaterad tabell.
2020-07-03
Kontraindikationer
Atorvastatin Mylan innehåller sojalecitin. Patienter som är allergiska mot jordnötter eller soja ska inte använda detta läkemedel.
2020-07-03
Interaktioner
Uppdaterad tabell.
2020-07-03
Kontraindikationer
Atorvastatin Mylan innehåller sojalecitin. Patienter som är allergiska mot jordnötter eller soja ska inte använda detta läkemedel.
2020-07-03
Biverkningar
Mycket sällsynta:
Lupusliknande syndrom
2020-07-03
Interaktioner
Uppdaterad tabell.
2020-07-03
Interaktioner
Uppdaterad tabell.
2020-07-03
Biverkningar
Mycket sällsynta:
Lupusliknande syndrom
2020-07-03
Biverkningar
Mycket sällsynta:
Lupusliknande syndrom
2020-07-03
Kontraindikationer
Atorvastatin Mylan innehåller sojalecitin. Patienter som är allergiska mot jordnötter eller soja ska inte använda detta läkemedel.
2020-07-03
Varningar och försiktighet
Innehåller doftämnen med limonen, farnesol och linalol. Limonen, farnesol och linalol kan orsaka allergiska reaktioner.

2020-07-02
Produkt utgår
Salonpas Comp kommer att avregistreras 2020-06-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-07-01
Sanaxeen, Filmdragerad tablett
Serelys Pharma Netherlands B.V.
Produkt utgår
Sanaxeen kommer att avregistreras 2020-06-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-07-01
Produkt utgår
Fludeoxyglucose (18F) Karolinska kommer att avregistreras 2020-07-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-07-01
Sérélys, Filmdragerad tablett
Serelys Pharma Netherlands B.V.
Produkt utgår
Sérélys kommer att avregistreras 2020-06-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-06-30
Biverkningar
Biverkning tillagd, fotofobi (mindre vanlig)