Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-10-17
Naproxen Orifarm, Tablett 500 mg
Orifarm Generics AB
Interaktioner
Naproxen kan hämma effekten av lågdos acetylsalicylsyra, men den kliniska betydelsen är okänd.
2018-10-17
Naproxen Orifarm, Tablett 250 mg
Orifarm Generics AB
Interaktioner
Naproxen kan hämma effekten av lågdos acetylsalicylsyra, men den kliniska betydelsen är okänd.
2018-10-17
Produkt utgår
Betametason Trimb kommer att utgå 2018-12-31. Betametason Trimb kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-16
Fungoral®, Schampo 20 mg/ml
Trimb Healthcare
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaras vid högst 25 °C.
2018-10-16
Produkt utgår
NiQuitin® kommer att utgå 2018-10-15. NiQuitin® kommer att avregistreras 2018-10-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-16
Produkt utgår
Bisolvon kommer att utgå 2018-10-15. Bisolvon kommer att avregistreras 2018-10-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-16
Produkt utgår
NiQuitin® kommer att utgå 2018-10-15. NiQuitin® kommer att avregistreras 2018-10-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-16
Produkt utgår
NiQuitin® kommer att utgå 2018-10-15. NiQuitin® kommer att avregistreras 2018-10-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-15
Varningar och försiktighet
Rekommenderade undersökningar under terapin: Utfrågning av patienten om eventuell nedsatt lungfunktion, vid behov ett lungfunktionstest.
Pulmonell alveolär blödning har rapporterats när metotrexat använts vid reumatologiska och reumatologiskt relaterade indikationer.
2018-10-15
Biverkningar
en ny biverkning: pulmonell alveolär blödning
2018-10-15
Dosering
Endast i undantagsfall (till personer med en blödningsrubbning eller till personer som får förebyggande antikoagulationsbehandling) kan vaccinet administreras subkutant (se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet och 4.8 Biverkningar).
2018-10-15
Dosering
Endast i undantagsfall (till personer med en blödningsrubbning eller till personer som får förebyggande antikoagulationsbehandling) kan vaccinet administreras subkutant (se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet och 4.8 Biverkningar).
2018-10-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrat til 2 år.
2018-10-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaring vid rumstemperatur (högst 25 °C) under en enda period på högst 10 dagar.
2018-10-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrat til 2 år.
2018-10-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaring vid rumstemperatur (högst 25 °C) under en enda period på högst 10 dagar.
2018-10-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaring vid rumstemperatur under en enda period på högst 10 dagar.
2018-10-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändras til 2 år