Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-02-22
Kontraindikationer
Samtidig behandling med sakubitril/valsartan. Behandling med Captopril Mylan får inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan.
2019-02-22
Kontraindikationer
Samtidig behandling med sakubitril/valsartan. Behandling med Captopril Mylan får inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan.
2019-02-22
Kontraindikationer
Samtidig behandling med sakubitril/valsartan. Behandling med Captopril Mylan får inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan.
2019-02-22
Interaktioner
Mykofenolsyra
2019-02-22
Interaktioner
Mykofenolsyra
2019-02-22
Varningar och försiktighet
Ögonsjukdom
2019-02-22
Varningar och försiktighet
Ögonsjukdom
2019-02-22
Interaktioner
Metformin utgör substrat för både transportör OCT1 och OCT2. Försiktighet rekommenderas om metformin ges samtidigt som OCT-hämmare/inducerare.
2019-02-22
Interaktioner
Metformin utgör substrat för både transportör OCT1 och OCT2. Försiktighet rekommenderas om metformin ges samtidigt som OCT-hämmare/inducerare.
2019-02-22
Interaktioner
Metformin utgör substrat för både transportör OCT1 och OCT2. Försiktighet rekommenderas om metformin ges samtidigt som OCT-hämmare/inducerare.
2019-02-22
Varningar och försiktighet
Ögonsjukdom
2019-02-22
Interaktioner
Mykofenolsyra
2019-02-22
Prograf, Kapsel, hård 5 mg
Astellas Pharma
Interaktioner
Mykofenolsyra
2019-02-22
Varningar och försiktighet
ögonsjukdom
2019-02-22
Prograf, Kapsel, hård 5 mg
Astellas Pharma
Varningar och försiktighet
ögonsjukdom
2019-02-22
Prograf, Kapsel, hård 1 mg
Astellas Pharma
Varningar och försiktighet
ögonsjukdom
2019-02-22
Interaktioner
Mykofenolsyra
2019-02-22
Prograf, Kapsel, hård 1 mg
Astellas Pharma
Interaktioner
Mykofenolsyra
2019-02-22
Vectatone, Kräm 1 %
Omega Pharma
Hållbarhet, förvaring och hantering
Produkten ska förvaras vid högst 25 grader C.
2019-02-22
Produkt utgår
Prokain APL kommer att utgå 2019-05-30. Prokain APL kommer att avregistreras 2019-05-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.