Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-10-23
Varningar och försiktighet
Det kan förväntas att adekvat immunsvar inte uppstår hos patienter som får immunosuppressiv behandling och patienter med immunbrist (inklusive iatrogen och åldersrelaterad). I sådana fall bör antikroppssvaret analyseras med serologi och en ytterligare dos bör ges vid behov.
2018-10-23
Produkt utgår
Magnevist® kommer att utgå 2018-11-30. Magnevist® kommer att avregistreras 2018-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-23
Produkt utgår
Aromasin® kommer att utgå 2018-10-22. Aromasin® kommer att avregistreras 2018-10-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-22
Biverkningar
Ny biverkning: Diarré
2018-10-22
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-10-22
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-10-22
Biverkningar
Ny biverkning: Diarré
2018-10-22
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-10-22
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-10-22
Biverkningar
Ny biverkning: Diarré
2018-10-22
Biverkningar
Ny biverkning: Diarré