Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-12-14
Graviditet
Aripiprazol försämrade inte fertiliteten baserat på data från reproduktionstoxikologiska studier.
2018-12-14
Trafik
Aripiprazol har en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner till följd av eventuell påverkan på nervsystemet och synen, såsom sedering, somnolens, synkope, dimsyn, diplopi.
2018-12-14
Graviditet
Aripiprazol försämrade inte fertiliteten baserat på data från reproduktionstoxikologiska studier.
2018-12-14
Trafik
Aripiprazol har en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner till följd av eventuell påverkan på nervsystemet och synen, såsom sedering, somnolens, synkope, dimsyn, diplopi.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Ny information om tvångsmässigt spelberoende och övriga impulskontrollstörningar.

Aripiprazol innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-12-14
Graviditet
Aripiprazol försämrade inte fertiliteten baserat på data från reproduktionstoxikologiska studier.
2018-12-14
Trafik
Aripiprazol har en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner till följd av eventuell påverkan på nervsystemet och synen, såsom sedering, somnolens, synkope, dimsyn, diplopi.
2018-12-14
Trafik
Aripiprazol har en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner till följd av eventuell påverkan på nervsystemet och synen, såsom sedering, somnolens, synkope, dimsyn, diplopi.
2018-12-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Tvångsmässigt spelberoende, Impulskontrollstörningar, Hetsätning, Tvångsmässig shopping, Poriomani.

I två långsiktiga studier med ungdomar (13–17 år) med schizofreni och bipolär sjukdom, som behandlats med aripiprazol, var förekomsten av låga prolaktinnivåer i serum hos flickor (<3 ng/ml) och pojkar (<2 ng/ml) 37,0 % respektive 59,4 %.
2018-12-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Tvångsmässigt spelberoende, Impulskontrollstörningar, Hetsätning, Tvångsmässig shopping, Poriomani.

I två långsiktiga studier med ungdomar (13–17 år) med schizofreni och bipolär sjukdom, som behandlats med aripiprazol, var förekomsten av låga prolaktinnivåer i serum hos flickor (<3 ng/ml) och pojkar (<2 ng/ml) 37,0 % respektive 59,4 %.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Ny information om tvångsmässigt spelberoende och övriga impulskontrollstörningar.

Aripiprazol innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-12-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Tvångsmässigt spelberoende, Impulskontrollstörningar, Hetsätning, Tvångsmässig shopping, Poriomani.

I två långsiktiga studier med ungdomar (13–17 år) med schizofreni och bipolär sjukdom, som behandlats med aripiprazol, var förekomsten av låga prolaktinnivåer i serum hos flickor (<3 ng/ml) och pojkar (<2 ng/ml) 37,0 % respektive 59,4 %.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Ny information om tvångsmässigt spelberoende och övriga impulskontrollstörningar.

Aripiprazol innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-12-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Tvångsmässigt spelberoende, Impulskontrollstörningar, Hetsätning, Tvångsmässig shopping, Poriomani.

I två långsiktiga studier med ungdomar (13–17 år) med schizofreni och bipolär sjukdom, som behandlats med aripiprazol, var förekomsten av låga prolaktinnivåer i serum hos flickor (<3 ng/ml) och pojkar (<2 ng/ml) 37,0 % respektive 59,4 %.
2018-12-14
Graviditet
Aripiprazol försämrade inte fertiliteten baserat på data från reproduktionstoxikologiska studier.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Ny information om tvångsmässigt spelberoende och övriga impulskontrollstörningar.

Aripiprazol innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-12-14
Paracetamol Galpharm, Tablett 1 g
Galpharm Healthcare Limited
Produkt utgår
Paracetamol Galpharm kommer att utgå 2019-01-29. Paracetamol Galpharm kommer att avregistreras 2019-01-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-12-14
Produkt utgår
Modafinil Sandoz kommer att utgå 2018-12-13. Modafinil Sandoz kommer att avregistreras 2018-12-13. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-12-14
Produkt utgår
Mixobar® Colon kommer att utgå 2019-01-31. Mixobar® Colon kommer att avregistreras 2019-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-12-13
Hydrea®, Kapsel, hård 500 mg
Bristol-Myers Squibb
Biverkningar
Interstitiell lungsjukdom har rapporterats (ingen känd frekvens). Patienter som utvecklar feber, hosta, dyspné eller andra andningsvägssymtom ska noggrant övervakas, utredas och behandlas.