Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-04-18
Varningar och försiktighet
En ökad risk för icke-melanom hudcancer (NMSC) [basalcellscancer (BCC) och skivepitelcancer (SCC)] vid exponering för ökande kumulativ dos av hydroklorotiazid (HCTZ) har setts i studier.
2019-04-18
Dosering
Uppdaterat avsnitt
2019-04-18
Biverkningar
Uppdaterat avsnitt
2019-04-18
Varningar och försiktighet
Uppdaterat avsnitt
2019-04-18
Dosering
Uppdaterat avsnitt
2019-04-18
Varningar och försiktighet
Uppdaterat avsnitt
2019-04-18
Biverkningar
Uppdaterat avsnitt
2019-04-18
Läkemedelsnamn
Kaneff har bytt namn till Diklofenak T Apofri. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-04-18
Läkemedelsnamn
Diklofenak T Apofri har bytt namn till Kaneff. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-04-17
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller sackaros.
2019-04-17
Biverkningar
Centrala och Perifera nervsystemet - Nedsatt medvetandegrad, medvetslöshet

Hud och subkutan vävnad - Urtikaria
2019-04-17
Biverkningar
Centrala och Perifera nervsystemet - Nedsatt medvetandegrad, medvetslöshet

Hud och subkutan vävnad - Urtikaria
2019-04-17
Biverkningar
Centrala och Perifera nervsystemet - Nedsatt medvetandegrad, medvetslöshet

Hud och subkutan vävnad - Urtikaria
2019-04-17
Biverkningar
Centrala och Perifera nervsystemet - Nedsatt medvetandegrad, medvetslöshet

Hud och subkutan vävnad - Urtikaria
2019-04-17
Biverkningar
Centrala och Perifera nervsystemet - Nedsatt medvetandegrad, medvetslöshet

Hud och subkutan vävnad - Urtikaria
2019-04-17
Biverkningar
Centrala och Perifera nervsystemet - Nedsatt medvetandegrad, medvetslöshet

Hud och subkutan vävnad - Urtikaria
2019-04-17
Produkt utgår
Alcartis kommer att utgå 2019-04-16. Alcartis kommer att avregistreras 2019-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-04-17
Produkt utgår
Alcartis kommer att utgå 2019-04-16. Alcartis kommer att avregistreras 2019-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-04-17
Alcartis, Tablett 15 mg
Egis Pharmaceuticals PLC
Produkt utgår
Alcartis kommer att utgå 2019-04-16. Alcartis kommer att avregistreras 2019-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-04-17
Alcartis, Tablett 5 mg
Egis Pharmaceuticals PLC
Produkt utgår
Alcartis kommer att utgå 2019-04-16. Alcartis kommer att avregistreras 2019-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.