Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-01-17
Biverkningar
En ny biverkan utan känd frekvens- Raynauds fenomen är tillagd
2019-01-17
Biverkningar
En ny biverkan utan känd frekvens- Raynauds fenomen är tillagd
2019-01-17
Biverkningar
Ny biverkan utan känd frekvens - Raynauds fenomen är tillagd.
2019-01-17
Graviditet
För data om förebyggande av kikhosta hos spädbarn födda av kvinnor som vaccinerats under graviditeten, se avsnitt Farmakodynamik.
2019-01-17
Produkt utgår
Bifluorid 12 kommer att utgå 2019-01-31. Bifluorid 12 kommer att avregistreras 2019-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-01-16
Graviditet
För data om förebyggande av kikhosta hos spädbarn födda av kvinnor som vaccinerats under graviditeten, se avsnitt Farmakodynamik.
2019-01-16
Varningar och försiktighet
För data om förebyggande av kikhosta hos spädbarn födda av kvinnor som vaccinerats under graviditeten, se avsnitt Farmakodynamik.
2019-01-16
Läkemedelsnamn
Sevelamer carbonate Zentiva har bytt namn till Sevelamer carbonate Winthrop. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-01-16
Läkemedelsnamn
Sevelamer carbonate Zentiva har bytt namn till Sevelamer carbonate Winthrop. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-01-16
Läkemedelsnamn
Sevelamer carbonate Zentiva har bytt namn till Sevelamer carbonate Winthrop. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-01-15
Biverkningar
Ny biverkan: stamning
2019-01-15
Biverkningar
Ny biverkan: stamning
2019-01-15
Biverkningar
Ny biverkan: stamning
2019-01-15
Biverkningar
Ny biverkan: stamning
2019-01-15
Biverkningar
Ny biverkan: stamning
2019-01-15
Biverkningar
Ny biverkan: stamning
2019-01-15
Biverkningar
Ny biverkan: stamning
2019-01-15
Biverkningar
Ny biverkan: stamning
2019-01-15
Biverkningar
Ny biverkan: Stamning
2019-01-15
Biverkningar
Ny biverkan: Stamning