Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-10-01
Varningar och försiktighet
Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.
2020-09-30
Morfin Special APL, Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Morfin Special APL kommer att avregistreras 2020-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-29
Graviditet
Uppdaterad information i avsnittet fertilitet.
2020-09-29
Graviditet
Uppdaterad information i avsnittet fertilitet.
2020-09-29
Interaktioner
Användning av domperidon och oralt midazolam tillagt som strikt kontraindicerat. Uppdaterad information under CYP3A-interaktioner och under Triazolobensodiazepiner. Information om orala preventivmedel tillagt.
2020-09-29
Interaktioner
Användning av domperidon och oralt midazolam tillagt som strikt kontraindicerat. Uppdaterad information under CYP3A-interaktioner och under Triazolobensodiazepiner. Information om orala preventivmedel tillagt.
2020-09-29
Varningar och försiktighet
Ny information tillagd om nedsatt leverfunktion. Uppdaterad information under rubriken Kardiovaskulära händelser.
2020-09-29
Varningar och försiktighet
Ny information tillagd om nedsatt leverfunktion. Uppdaterad information under rubriken Kardiovaskulära händelser.
2020-09-29
Kontraindikationer
Kontraindikation tillagd för samtidig användning med domperidon och oralt midazolam.
2020-09-29
Kontraindikationer
Kontraindikation tillagd för samtidig användning med domperidon och oralt midazolam.
2020-09-29
Produkt utgår
Levofloxacin Bluefish kommer att avregistreras 2020-09-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-29
Produkt utgår
Levofloxacin Bluefish kommer att avregistreras 2020-09-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.