Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-11-17
Produkt utgår
Losartan Bluefish kommer att utgå 2018-11-30. Losartan Bluefish kommer att avregistreras 2018-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-17
Produkt utgår
Losartan Bluefish kommer att utgå 2018-11-30. Losartan Bluefish kommer att avregistreras 2018-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-17
Amoxicillin DSM Sinochem, Dispergerbar tablett 750 mg
DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Produkt utgår
Amoxicillin DSM Sinochem kommer att utgå 2018-12-31. Amoxicillin DSM Sinochem kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-17
Produkt utgår
Losartan Bluefish kommer att utgå 2018-11-30. Losartan Bluefish kommer att avregistreras 2018-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-16
Varningar och försiktighet
Autoimmuna tillstånd (t.ex. Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats förekomma i miljöer med immunreaktivering; men den rapporterade tiden till debut är mer varierande och dessa händelser kan uppstå många månader efter att behandling satts in.
2018-11-16
Biverkningar
Autoimmuna sjukdom (t.ex. Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats men den rapporterade tiden till debut är mer varierande och dessa händelser kan uppstå många månader efter behandling satts in.
2018-11-16
Kodein Alternova, Tablett 25 mg
Orifarm Generics AB
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av kodein och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande
läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-11-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Får ej frysas.
2018-11-16
Biverkningar
Nytt stycke angående 'Ökad hjärtfrekvens' har lagts till.
2018-11-16
Biverkningar
Nytt stycke angående 'Ökad hjärtfrekvens' har lagts till.
2018-11-16
Biverkningar
Nytt stycke angående 'Ökad hjärtfrekvens' har lagts till.
2018-11-16
Lidokain Kade, Rektalsalva 50 mg/g
Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
Läkemedelsnamn
Lidocaine KGV har bytt namn till Lidokain Kade. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-15
Biverkningar
Lever och gallvägar, mindre vanliga, gallsten, inflammation i gallblåsan
2018-11-15
Biverkningar
Lever och gallvägar, mindre vanliga, gallsten, inflammation i gallblåsan
2018-11-15
Biverkningar
Infektioner och infestationer, Vanliga, Lunginflammation
2018-11-15
Biverkningar
Infektioner och infestationer, Vanliga, Lunginflammation
2018-11-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
ändrat 2 år till 3 år
2018-11-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
ändrat 2 år till 3 år
2018-11-15
Varningar och försiktighet
Saltfattig kost
2018-11-15
Biverkningar
Fall av reversibel aseptisk meningit och sällsynta fall av övergående hudreaktioner (inklusive kutan lupus erythematosus –ingen känd frekvens) har observerats.