Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-12-15
Läkemedelsnamn
Hyderm har bytt namn till Hydrokortison Apofri. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid behandling med aripiprazol. Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv.

Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar drifter eller begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå impulsen, driften eller lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid behandling med aripiprazol. Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv.

Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar drifter eller begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå impulsen, driften eller lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid behandling med aripiprazol. Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv.

Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar drifter eller begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå impulsen, driften eller lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra.
2018-12-14
Andra läkemedel och läkemedlet
Det är viktigt att nämna för din läkare om du tar :
• kramplösande läkemedel som används för att behandla epilepsi
• vissa antibiotika som används för att behandla tuberkulos

Läkemedel som ökar serotoninhalten används huvudsakligen vid sjukdomar som depression, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom (OCD) och social fobi samt migrän och smärta kan öka risken för biverkningar.
2018-12-14
Andra läkemedel och läkemedlet
Det är viktigt att nämna för din läkare om du tar :
• kramplösande läkemedel som används för att behandla epilepsi
• vissa antibiotika som används för att behandla tuberkulos

Läkemedel som ökar serotoninhalten används huvudsakligen vid sjukdomar som depression, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom (OCD) och social fobi samt migrän och smärta kan öka risken för biverkningar.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid behandling med aripiprazol. Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv.

Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar drifter eller begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå impulsen, driften eller lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra.
2018-12-14
Eventuella biverkningar
Ny biverkning: oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för dig själv och andra
2018-12-14
Eventuella biverkningar
Ny biverkning: oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för dig själv och andra
2018-12-14
Eventuella biverkningar
Ny biverkning: oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för dig själv och andra
2018-12-14
Andra läkemedel och läkemedlet
Det är viktigt att nämna för din läkare om du tar :
• kramplösande läkemedel som används för att behandla epilepsi
• vissa antibiotika som används för att behandla tuberkulos

Läkemedel som ökar serotoninhalten används huvudsakligen vid sjukdomar som depression, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom (OCD) och social fobi samt migrän och smärta kan öka risken för biverkningar.
2018-12-14
Andra läkemedel och läkemedlet
Det är viktigt att nämna för din läkare om du tar :
• kramplösande läkemedel som används för att behandla epilepsi
• vissa antibiotika som används för att behandla tuberkulos

Läkemedel som ökar serotoninhalten används huvudsakligen vid sjukdomar som depression, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom (OCD) och social fobi samt migrän och smärta kan öka risken för biverkningar.
2018-12-14
Eventuella biverkningar
Ny biverkning: oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för dig själv och andra
2018-12-14
Produkt utgår
Mixobar® Colon kommer att utgå 2019-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Mixobar® Colon mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-12-14
Paracetamol Galpharm, Tablett 1 g
Galpharm Healthcare Limited
Produkt utgår
Paracetamol Galpharm kommer att utgå 2019-01-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Paracetamol Galpharm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-12-14
Produkt utgår
Modafinil Sandoz kommer att utgå 2018-12-13. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Modafinil Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-12-13
Produkt utgår
Ibuprofen Weifa kommer att utgå 2018-12-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen Weifa mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-12-13
Läkemedelsnamn
Xylometazolin Matrix har bytt namn till Xylometazolin Apofri. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-12-13
Produkt utgår
Ibuprofen Weifa kommer att utgå 2018-12-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen Weifa mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-12-11
Cetiristad, Oral lösning 1 mg/ml
STADA Arzneimittel AG
Produkt utgår
Cetiristad kommer att utgå 2018-12-10. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cetiristad mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.