Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-12-15
Läkemedelsnamn
Hyderm har bytt namn till Hydrokortison Apofri. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-12-14
Biverkningar
Mindre vanliga:
Elektrolytobalans på grund av diarré.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Denna produkt innehåller laktos, galaktos och små mängder fruktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: hereditär fruktosintolerans, total laktasbrist, galaktosintolerans eller glukosgalaktosmalabsorption.

Laktulos Meda innehåller laktos vilket bör beaktas vid laktosintolerans.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Denna produkt innehåller laktos, galaktos och små mängder fruktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: hereditär fruktosintolerans, total laktasbrist, galaktosintolerans eller glukosgalaktosmalabsorption.

Laktulos Meda innehåller laktos vilket bör beaktas vid laktosintolerans.
2018-12-14
Kontraindikationer
Galaktosemi
Gastrointestinal obstruktion, perforation eller risk för perforation i matsmältningskanalen.
2018-12-14
Kontraindikationer
Galaktosemi
Gastrointestinal obstruktion, perforation eller risk för perforation i matsmältningskanalen.
2018-12-14
Biverkningar
Mindre vanliga:
Elektrolytobalans på grund av diarré.
2018-12-14
Biverkningar
Mindre vanliga: Elektrolytobalans på grund av diarré.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Denna produkt innehåller laktos, galaktos och små mängder fruktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: hereditär fruktosintolerans, total laktasbrist, galaktosintolerans eller glukosgalaktosmalabsorption.
Laktulos Meda innehåller laktos vilket bör beaktas vid laktosintolerans
2018-12-14
Kontraindikationer
Galaktosemi.
Gastrointestinal obstruktion, perforation eller risk för perforation i matsmältningskanalen.
2018-12-14
Graviditet
Aripiprazol försämrade inte fertiliteten baserat på data från reproduktionstoxikologiska studier.
2018-12-14
Trafik
Aripiprazol har en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner till följd av eventuell påverkan på nervsystemet och synen, såsom sedering, somnolens, synkope, dimsyn, diplopi.
2018-12-14
Graviditet
Aripiprazol försämrade inte fertiliteten baserat på data från reproduktionstoxikologiska studier.
2018-12-14
Trafik
Aripiprazol har en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner till följd av eventuell påverkan på nervsystemet och synen, såsom sedering, somnolens, synkope, dimsyn, diplopi.
2018-12-14
Varningar och försiktighet
Ny information om tvångsmässigt spelberoende och övriga impulskontrollstörningar.

Aripiprazol innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-12-14
Graviditet
Aripiprazol försämrade inte fertiliteten baserat på data från reproduktionstoxikologiska studier.
2018-12-14
Trafik
Aripiprazol har en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner till följd av eventuell påverkan på nervsystemet och synen, såsom sedering, somnolens, synkope, dimsyn, diplopi.
2018-12-14
Trafik
Aripiprazol har en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner till följd av eventuell påverkan på nervsystemet och synen, såsom sedering, somnolens, synkope, dimsyn, diplopi.
2018-12-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Tvångsmässigt spelberoende, Impulskontrollstörningar, Hetsätning, Tvångsmässig shopping, Poriomani.

I två långsiktiga studier med ungdomar (13–17 år) med schizofreni och bipolär sjukdom, som behandlats med aripiprazol, var förekomsten av låga prolaktinnivåer i serum hos flickor (<3 ng/ml) och pojkar (<2 ng/ml) 37,0 % respektive 59,4 %.
2018-12-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Tvångsmässigt spelberoende, Impulskontrollstörningar, Hetsätning, Tvångsmässig shopping, Poriomani.

I två långsiktiga studier med ungdomar (13–17 år) med schizofreni och bipolär sjukdom, som behandlats med aripiprazol, var förekomsten av låga prolaktinnivåer i serum hos flickor (<3 ng/ml) och pojkar (<2 ng/ml) 37,0 % respektive 59,4 %.