Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-10-28
Produkt utgår
Apodorm kommer att avregistreras 2020-10-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-28
Produkt utgår
Remifentanil Actavis kommer att avregistreras 2020-10-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-28
Produkt utgår
Remifentanil Actavis kommer att avregistreras 2020-10-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-28
Produkt utgår
Ringer-Acetat Braun kommer att avregistreras 2020-11-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-28
Produkt utgår
ReoPro® kommer att avregistreras 2020-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-28
Produkt utgår
Remifentanil Actavis kommer att avregistreras 2020-10-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-27
Biverkningar
Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)**** tillagt
2020-10-27
Varningar och försiktighet
Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)**** tillagt
2020-10-27
Varningar och försiktighet
Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) tillagt
2020-10-27
Biverkningar
Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) tillagt
2020-10-27
Produkt utgår
Nystatin RPH Pharma kommer att avregistreras 2020-10-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-26
Varningar och försiktighet
Sent uppträdande neurotoxicitet, inkluderande ataxi och encefalopati (nedsatt medvetande, förvirring, långsammare psykomotorik, psykos, delirium) kan uppträda månader till år efter påbörjad behandling med efivarenz.
2020-10-26
Varningar och försiktighet
Sent uppträdande neurotoxicitet, inkluderande ataxi och encefalopati (nedsatt medvetande, förvirring, långsammare psykomotorik, psykos, delirium) kan uppträda månader till år efter påbörjad behandling med efivarenz.
2020-10-26
Varningar och försiktighet
Sent uppträdande neurotoxicitet, inkluderande ataxi och encefalopati (nedsatt medvetande, förvirring, långsammare psykomotorik, psykos, delirium) kan uppträda månader till år efter påbörjad behandling med efivarenz.
2020-10-26
Varningar och försiktighet
Det saknas prekliniska och kliniska data för användning av aspartam till spädbarn som är yngre än 12 veckor.
2020-10-26
Biverkningar
Ny biverkning: fotofobi
2020-10-26
Biverkningar
Ny biverkning: fotofobi
2020-10-26
Biverkningar
Ny biverkning: fotofobi
2020-10-26
Biverkningar
Ny biverkning: fotofobi