Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-03-25
Biverkningar
Ändrade frekvenser på biverkningar: trombotisk mikroangiopati ändrad från vanlig till mindre vanlig. Artralgi ändrad från vanlig till mycket vanlig.
2019-03-25
Biverkningar
Ändrade frekvenser på biverkningar: trombotisk mikroangiopati ändrad från vanlig till mindre vanlig. Artralgi ändrad från vanlig till mycket vanlig.
2019-03-25
Interaktioner
Råd vid trombotiska komplikationer.
2019-03-25
Interaktioner
Råd vid trombotiska komplikationer.
2019-03-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Acceptabelt intervall för injektionsnålar är 25-27 gauge.
2019-03-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Acceptabelt intervall för injektionsnålar är 25-27 gauge.
2019-03-25
Dosering
Utökade alternativ för underhållsdosering.
2019-03-25
Dosering
Utökade alternativ för underhållsdosering.
2019-03-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Efter aseptisk utspädning i polyvinylklorid-, polyetylen- eller polypropylenpåsar som innehåller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionslösning har Herceptin visats vara kemiskt och fysikaliskt stabil i upp till 30 dagar vid 2 °C – 8 °C och 24 timmar i rumstemperatur vid högst 30 °C.
2019-03-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Efter aseptisk utspädning i polyvinylklorid-, polyetylen- eller polypropylenpåsar som innehåller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionslösning har Herceptin visats vara kemiskt och fysikaliskt stabil i upp till 30 dagar vid 2 °C – 8 °C och 24 timmar i rumstemperatur vid högst 30 °C.
2019-03-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Efter aseptisk utspädning i polyvinylklorid-, polyetylen- eller polypropylenpåsar som innehåller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionslösning har Herceptin visats vara kemiskt och fysikaliskt stabil i upp till 30 dagar vid 2 °C – 8 °C och 24 timmar i rumstemperatur vid högst 30 °C.
2019-03-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Efter aseptisk utspädning i polyvinylklorid-, polyetylen- eller polypropylenpåsar som innehåller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionslösning har Herceptin visats vara kemiskt och fysikaliskt stabil i upp till 30 dagar vid 2 °C – 8 °C och 24 timmar i rumstemperatur vid högst 30 °C.
2019-03-25
Varningar och försiktighet
Tillägg: Spårbarhet
2019-03-25
Varningar och försiktighet
Tillägg: Spårbarhet
2019-03-25
Dosering
Tillägg: Övervakning av behandling
2019-03-25
Dosering
Tillägg: Övervakning av behandling
2019-03-25
Indikationer
Tillägg: Octanate LV jab användas för alla aldersgrupper.
2019-03-25
Indikationer
Tillägg: Octanate LV jab användas för alla aldersgrupper.
2019-03-25
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2019-03-25
Dosering
Inga kliniska studier har utförts på patienter >75 år