Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-05-18
Läkemedelsnamn
Acetylcystein Sandoz har bytt namn till Acetylcystein 1A Farma. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2019-05-18
Läkemedelsnamn
Acetylcystein Sandoz har bytt namn till Acetylcystein 1A Farma. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2019-05-17
Läkemedelsnamn
Abakavir/Lamivudin Vale har bytt namn till Abakavir/Lamivudin Mylan Pharma. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2019-05-15
Produkt utgår
Politrate kommer att utgå 2019-05-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Politrate mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-05-15
Hydromorfon APL, Infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Hydromorfon APL kommer att utgå 2019-07-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Hydromorfon APL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-05-15
Tenofovirdisoproxil Laurus, Filmdragerad tablett 245 mg
Alfred E Tiefenbacher (GmbH & Co. KG)
Läkemedelsnamn
Tenovelb har bytt namn till Tenofovirdisoproxil Laurus. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2019-05-15
Produkt utgår
Politrate kommer att utgå 2019-05-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Politrate mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-05-13
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Candesarstad Comp om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från exponering för solljus och UV-strålar medan du tar Candesarstad Comp.