Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-10-22
Varningar och försiktighet
Texten har uppdaterat med avssende allvarliga hudreaktioner
2020-10-22
Varningar och försiktighet
Under rubriken Hjälpämnen finns utökad samt ny text för Etanol och Propylenglykol. Vänligen läs avsnittet i sin helhet.

2020-10-22
Varningar och försiktighet
DPD-aktiviteten är hastighetsbegränsande vid katabolismen av 5-fluorouracil (se avsnitt 5.2). Patienter med DPD-brist har därför en ökad risk för fluoropyrimidinrelaterad toxicitet, vilket innefattar t ex stomatit, diarré, slemhinneinflammation, neutropeni och neurotoxicitet.
2020-10-22
Kontraindikationer
Ny kontraindikation: Känd total dihydropyrimidindehydrogenasbrist (DPD-brist)
2020-10-22
Kontraindikationer
Ny kontraindikation: Känd total dihydropyrimidindehydrogenasbrist (DPD-brist)
2020-10-22
Varningar och försiktighet
DPD-aktiviteten är hastighetsbegränsande vid katabolismen av 5-fluorouracil (se avsnitt 5.2). Patienter med DPD-brist har därför en ökad risk för fluoropyrimidinrelaterad toxicitet, vilket innefattar t ex stomatit, diarré, slemhinneinflammation, neutropeni och neurotoxicitet.
2020-10-22
Produkt utgår
Ibuprofen Orion kommer att avregistreras 2020-10-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-22
Produkt utgår
Ibuprofen Orion kommer att avregistreras 2020-10-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-22
Produkt utgår
Ibuprofen Orion kommer att avregistreras 2020-10-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-21
Biverkningar
Ny biverkning: Förhöjd fosfathalt i blodet (Ingen känd frekvens hos barn/vanlig hos vuxna)
2020-10-21
Biverkningar
Ny biverkning: Förhöjd fosfathalt i blodet (Ingen känd frekvens hos barn/vanlig hos vuxna)
2020-10-21
Biverkningar
Ny biverkning: Förhöjd fosfathalt i blodet (Ingen känd frekvens hos barn/vanlig hos vuxna)
2020-10-20
Biverkningar
Uppdaterad biverkningsprofil
2020-10-20
Biverkningar
Uppdaterad biverkningsprofil
2020-10-20
Produkt utgår
Linevero kommer att avregistreras 2020-10-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-20
Produkt utgår
Linevero kommer att avregistreras 2020-10-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-20
Linevero, Tablett 5 mg
Ethypharm SA
Produkt utgår
Linevero kommer att avregistreras 2020-10-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-10-19
Varningar och försiktighet
Fall av ischemisk kolit, även allvarliga, har rapporterats hos patienter som behandlats med makrogol för tarmberedning. Patienter som inkommer med plötslig buksmärta, ändtarmsblödning eller andra symtom på ischemisk kolit ska omedelbart utvärderas.
2020-10-19
Biverkningar
Rapporterade fall av ögonbiverkningar gällande akut trångvinkelglaukom, akut myopi och choroidal effusion med synfältsdefekter.
2020-10-19
Biverkningar
Rapporterade fall av ögonbiverkningar gällande akut trångvinkelglaukom, akut myopi och choroidal effusion med synfältsdefekter.