Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-01-23
Varningar och försiktighet
Läkemedel såsom Fluoxetin Stada (s.k. SSRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion. I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.
2020-01-23
Produkt utgår
Fluoxetin Mylan kommer att utgå 2020-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Fluoxetin Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Meropenem Hexal kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meropenem Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Risperoc kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Risperoc mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Risperoc kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Risperoc mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Delamonie kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Delamonie mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Cabergoline 1A Farma kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cabergoline 1A Farma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Risperidon HEXAL kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Risperidon HEXAL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Bortezomib Ebewe kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Bortezomib Ebewe mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Cabergoline 1A Farma kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cabergoline 1A Farma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Cabergoline 1A Farma kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cabergoline 1A Farma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Risperidon HEXAL kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Risperidon HEXAL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Risperidon Hexal kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Risperidon Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Cabergoline 1A Farma kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cabergoline 1A Farma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Risperidon HEXAL kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Risperidon HEXAL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Rosuvastatin Sandoz kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Rosuvastatin Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Tadalafil 1A Farma kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Tadalafil 1A Farma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Cabarsuss kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cabarsuss mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Risperoc kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Risperoc mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-01-23
Produkt utgår
Bendamustine Sandoz kommer att utgå 2020-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Bendamustine Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.