Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-07-16
Eventuella biverkningar
Ny biverkning: Inflammation i tjocktarmen (som orsakar diarré).
2020-07-16
Produkt utgår
Desmopressin Ferring kommer att utgå 2020-07-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Desmopressin Ferring mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-07-16
Produkt utgår
Desmopressin Ferring kommer att utgå 2020-07-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Desmopressin Ferring mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-07-16
Produkt utgår
Oxaplamyl kommer att utgå 2020-07-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oxaplamyl mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-07-16
Produkt utgår
Desmopressin Ferring kommer att utgå 2020-07-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Desmopressin Ferring mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-07-15
Produkt utgår
bicaNova 4,25% Glucose kommer att utgå 2020-07-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder bicaNova 4,25% Glucose mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-07-15
Produkt utgår
bicaNova 1,5% Glucose kommer att utgå 2020-07-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder bicaNova 1,5% Glucose mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-07-15
Produkt utgår
Diane® kommer att utgå 2020-12-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Diane® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-07-15
Produkt utgår
bicaNova 2,3% Glucose kommer att utgå 2020-07-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder bicaNova 2,3% Glucose mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-07-15
Produkt utgår
Bivalirudin Cipla kommer att utgå 2020-07-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Bivalirudin Cipla mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-07-14
Läkemedelsnamn
Naproxen Apofri har bytt namn till Naproxen Evolan. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.