Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-08-13
Varningar och försiktighet
Ny varning gällande Choroidal effusion, akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom är tillagd.
2020-08-13
Varningar och försiktighet
Ny varning gällande Choroidal effusion, akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom är tillagd.
2020-08-13
Biverkningar
Ny biverkan utan känd frekvens gällande ögon är tillagd:
Choroidal effusion, akut myopi, akut trångvinkelglaukom
2020-08-13
Biverkningar
Ny biverkan utan känd frekvens gällande ögon är tillagd:
Choroidal effusion, akut myopi, akut trångvinkelglaukom
2020-08-13
Varningar och försiktighet
Tillägg av choroidal effusion
2020-08-13
Varningar och försiktighet
Tillägg av choroidal effusion
2020-08-13
Varningar och försiktighet
Tillägg av choroidal effusion
2020-08-13
Biverkningar
Tillägg av choroidal effusion i tabell 3.
2020-08-13
Biverkningar
Tillägg av choroidal effusion i tabell 3.
2020-08-13
Biverkningar
Tillägg av choroidal effusion i tabell 3.
2020-08-13
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information om DPD-brist
2020-08-13
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information om DPD-brist
2020-08-13
Interaktioner
Tillägg av olaparib och tofacitinib
2020-08-13
Interaktioner
Tillägg av olaparib och tofacitinib
2020-08-13
Interaktioner
Tillägg av olaparib och tofacitinib
2020-08-13
Interaktioner
Tillägg av olaparib och tofacitinib
2020-08-13
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information under "Kardiovaskulära systemet"
2020-08-13
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information under "Kardiovaskulära systemet"
2020-08-13
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information under "Kardiovaskulära systemet"
2020-08-13
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information under "Kardiovaskulära systemet"