Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-09-18
Varningar och försiktighet
Hypertrofisk kardiomyopati har rapporterats efter administrering av hydrokortison till prematurt födda spädbarn och därför ska lämplig diagnostisk utvärdering och övervakning av hjärtats funktion och struktur utföras.
2020-09-18
Biverkningar
Hjärtat
Hypertrofisk kardiomyopati hos prematurt födda spädbarn.

Undersökningar
Viktökning.
2020-09-18
Biverkningar
Hjärtat
Hypertrofisk kardiomyopati hos prematurt födda spädbarn.

Undersökningar
Viktökning.
2020-09-18
Varningar och försiktighet
Hypertrofisk kardiomyopati har rapporterats efter administrering av hydrokortison till prematurt födda spädbarn och därför ska lämplig diagnostisk utvärdering och övervakning av hjärtats funktion och struktur utföras.
2020-09-17
Biverkningar
Fall av choroidal effusion med synfältsdefekt, akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom har rapporterats efter användning av tiaziddiuretika och tiazidliknande diuretika.
2020-09-17
Varningar och försiktighet
Sulfonamid- eller sulfonamidderivat-läkemedel kan orsaka en idiosynkratisk reaktion som resulterar i choroidal effusion med synfältsdefekt, övergående myopi och akut trångvinkelglaukom.
2020-09-17
Varningar och försiktighet
Sulfonamid- eller sulfonamidderivat-läkemedel kan orsaka en idiosynkratisk reaktion som resulterar i choroidal effusion med synfältsdefekt, övergående myopi och akut trångvinkelglaukom.
2020-09-17
Biverkningar
Fall av choroidal effusion med synfältsdefekt, akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom har rapporterats efter användning av tiaziddiuretika och tiazidliknande diuretika.
2020-09-17
Läkemedelsnamn
NiQuitin Mentolmint har bytt namn till NiQuitin Mint. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-17
Läkemedelsnamn
Enoxaparin Venipharm har bytt namn till Enoxaparin Ledraxen. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-17
Läkemedelsnamn
Enoxaparin Venipharm har bytt namn till Enoxaparin Ledraxen. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-17
Produkt utgår
Clarithromycin HEC Pharm kommer att avregistreras 2020-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-17
Läkemedelsnamn
NiQuitin Mentolmint har bytt namn till NiQuitin Mint. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-17
Läkemedelsnamn
Enoxaparin Venipharm har bytt namn till Enoxaparin Ledraxen. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-17
Produkt utgår
TechneScan LyoMAA kommer att avregistreras 2020-11-11. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-17
Läkemedelsnamn
Enoxaparin Venipharm har bytt namn till Enoxaparin Ledraxen. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-17
Läkemedelsnamn
Enoxaparin Venipharm har bytt namn till Enoxaparin Ledraxen. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-17
Produkt utgår
Clarithromycin HEC Pharm kommer att avregistreras 2020-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-17
Produkt utgår
Selexid® kommer att avregistreras 2020-09-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-15
Indikationer
Shingrix har fått utökad indikation. Läkemedlet är nu även avsett för förebyggande av bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN), hos vuxna 18 år och äldre med ökad risk för bältros.