Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-12-19
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av fentanyl och sederande läkemedel så som bensodiazepiner eller relaterade läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-12-19
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av fentanyl och sederande läkemedel så som bensodiazepiner eller relaterade läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-12-19
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av fentanyl och sederande läkemedel så som bensodiazepiner eller relaterade läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-12-19
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av fentanyl och sederande läkemedel så som bensodiazepiner eller relaterade läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-12-19
Dosering
Om ingen förbättring ses efter 4 månader ska behandlingen avbrytas.
2018-12-19
Lorazepam Orifarm, Tablett 1 mg
Orifarm Generics AB
Varningar och försiktighet
Risker med samtidig användning av opioider
2018-12-19
Varningar och försiktighet
Information om användning till diabetespatienter
2018-12-19
Varningar och försiktighet
Information om användning till diabetespatienter
2018-12-19
Varningar och försiktighet
Information om användning till diabetespatienter
2018-12-19
Biverkningar
Tillägg av icke-melanom hudcancer.
2018-12-19
Biverkningar
Tillägg av icke-melanom hudcancer.
2018-12-19
Varningar och försiktighet
Text tillagd om risken för icke-melanom hudcancer.
2018-12-19
Varningar och försiktighet
Text tillagd om risken för icke-melanom hudcancer.
2018-12-19
Produkt utgår
Levothyroxine STADA kommer att utgå 2018-12-31. Levothyroxine STADA kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-12-19
Produkt utgår
Levothyroxine STADA kommer att utgå 2018-12-31. Levothyroxine STADA kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-12-19
Produkt utgår
Levothyroxine STADA kommer att utgå 2018-12-31. Levothyroxine STADA kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-12-19
Produkt utgår
Levothyroxine STADA kommer att utgå 2018-12-31. Levothyroxine STADA kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-12-19
Produkt utgår
Risedronat Stada kommer att utgå 2018-12-31. Risedronat Stada kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-12-19
Produkt utgår
Levothyroxine STADA kommer att utgå 2018-12-31. Levothyroxine STADA kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-12-19
Produkt utgår
Prednisolon Klysma AB Unimedic kommer att utgå 2019-01-31. Prednisolon Klysma AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.