Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-02-28
Interaktioner
Metamizol
Samtidigt intag av metamizol kan minska effekten av acetylsalicylsyra på trombocytaggregationen. Denna kombination bör därför användas med försiktighet hos patienter som tar en låg dos acetylsalicylsyra för hjärtskydd.
2020-02-28
Interaktioner
Metamizol
Samtidigt intag av metamizol kan minska effekten av acetylsalicylsyra på trombocytaggregationen. Denna kombination bör därför användas med försiktighet hos patienter som tar en låg dos acetylsalicylsyra för hjärtskydd.
2020-02-28
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaras vid högst 30 grader.
2020-02-28
Graviditet
Texten har uppdaterats med avseende graviditet
2020-02-28
Produkt utgår
Fibryga kommer att avregistreras 2020-02-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-02-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Temperaturangivelser tillagda.
2020-02-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Temperaturangivelser tillagda.
2020-02-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Temperaturangivelser tillagda.
2020-02-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Temperaturangivelser tillagda.
2020-02-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Temperaturangivelser tillagda.
2020-02-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hela hållbarhet avsnittet har uppdaterats.
2020-02-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hela hållbarhet avsnittet har uppdaterats.
2020-02-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hela hållbarhet avsnittet har uppdaterats.
2020-02-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hela hållbarhet avsnittet har uppdaterats.
2020-02-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hela hållbarhet avsnittet har uppdaterats.
2020-02-27
Varningar och försiktighet
Spårbarhet, meningen har uppdaterats
2020-02-27
Varningar och försiktighet
Spårbarhet, meningen har uppdaterats
2020-02-27
Varningar och försiktighet
Spårbarhet, meningen har uppdaterats
2020-02-27
Varningar och försiktighet
Spårbarhet, meningen har uppdaterats
2020-02-27
Varningar och försiktighet
Spårbarhet, meningen har uppdaterats