Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-05-18
Läkemedelsnamn
Acetylcystein Sandoz har bytt namn till Acetylcystein 1A Farma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-18
Läkemedelsnamn
Acetylcystein Sandoz har bytt namn till Acetylcystein 1A Farma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-17
Varningar och försiktighet
Läkemedel innehållande trimetoprim såsom trimetoprim/sulfametoxazol eller andra läkemedel som kan öka serumkalium ska användas med försiktighet vid samtidig användning med enalapril.
2019-05-17
Varningar och försiktighet
Läkemedel innehållande trimetoprim såsom trimetoprim/sulfametoxazol eller andra läkemedel som kan öka serumkalium ska användas med försiktighet vid samtidig användning med enalapril.
2019-05-17
Varningar och försiktighet
Läkemedel innehållande trimetoprim såsom trimetoprim/sulfametoxazol eller andra läkemedel som kan öka serumkalium ska användas med försiktighet vid samtidig användning med enalapril.
2019-05-17
Varningar och försiktighet
Läkemedel innehållande trimetoprim såsom trimetoprim/sulfametoxazol eller andra läkemedel som kan öka serumkalium ska användas med försiktighet vid samtidig användning med enalapril.
2019-05-17
Varningar och försiktighet
Läkemedel innehållande trimetoprim såsom trimetoprim/sulfametoxazol eller andra läkemedel som kan öka serumkalium ska användas med försiktighet vid samtidig användning med enalapril.
2019-05-17
Läkemedelsnamn
Abakavir/Lamivudin Vale har bytt namn till Abakavir/Lamivudin Mylan Pharma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
HDPE-burk: Förvaras vid högst 30 °C.
2019-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
HDPE-burk: Förvaras vid högst 30 °C.
2019-05-16
Dosering
Beskrivning av produktens utseende efter upplösning av tabletterna har ändrats.
2019-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Blisterförpackning: Förvaring ändrad från högst 30 *C till högst 25 *C
2019-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Blisterförpackning: Förvaring ändrad från högst 30 *C till högst 25 *C
2019-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Blisterförpackning: Förvaring ändrad från högst 30 *C till högst 25 *C
2019-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Blisterförpackning: Förvaring ändrad från högst 30 *C till högst 25 *C
2019-05-16
Eliquis, Filmdragerad tablett 5 mg
Bristol-Myers Squibb
Varningar och försiktighet
Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK) rekommenderas inte till patienter med befintlig eller tidigare trombos som har fått diagnosen antifosfolipidsyndrom.
2019-05-16
Varningar och försiktighet
Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK) rekommenderas inte till patienter med befintlig eller tidigare trombos som har fått diagnosen antifosfolipidsyndrom.
2019-05-15
Produkt utgår
Politrate kommer att utgå 2019-05-14. Politrate kommer att avregistreras 2019-05-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-15
Hydromorfon APL, Infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Hydromorfon APL kommer att utgå 2019-07-20. Hydromorfon APL kommer att avregistreras 2019-07-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-15
Produkt utgår
Politrate kommer att utgå 2019-05-14. Politrate kommer att avregistreras 2019-05-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.