Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-05-25
Produkt utgår
Furosemid AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Furosemid AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Metformin AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Metformin AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Simvastatin AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Simvastatin AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Gabapentin AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Gabapentin AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Morfin AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Morfin AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Metoprolol AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Metoprolol AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Warfarin AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Warfarin AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Hyoscin AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Hyoscin AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Natriumfluorid-Klorhexidin AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Natriumfluorid-Klorhexidin AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Efedrin AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Efedrin AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Natriumtiosulfat AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Natriumtiosulfat AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Ketobemidon AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Ketobemidon AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Betametason AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Betametason AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Cosefin kommer att utgå 2019-05-31. Cosefin kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Propranolol AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Propranolol AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Paraffin flytande AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Paraffin flytande AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-25
Produkt utgår
Kalcium AB Unimedic kommer att utgå 2019-05-31. Kalcium AB Unimedic kommer att avregistreras 2019-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-24
Kontraindikationer
Nitrofurantoin är kontraindicerat vid eGFR < 45 ml/min.
2019-05-24
Varningar och försiktighet
Ny varning gällande hepatotoxicitet
2019-05-24
Varningar och försiktighet
Infusion av stora volymer måste ges under särskild uppsikt hos patienter med hjärt- eller lungsvikt och hos patienter med icke-osmotisk vasopressinfrisättning (inklusive SIADH) på grund av risken för sjukhusförvärvad hyponatremi (se nedan).
Hyponatremi
Patienter med icke-osmotisk vasopressinfrisättning (t.ex. akut sjukdom, smärta, postoperativ stress, infektioner, brännskador och CNS-sjukdomar), patienter med hjärt-, lever- och njursjukdomar och patienter exponerade för vasopressinagonister (se avsnitt 4.5) löper särskilt stor risk för akut hyponatremi vid infusion av hypotona vätskor.