Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-11-19
Interaktioner
Samtidig användning av sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner, eller liknande läkemedel såsom zopiklon med opioider ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av den additiva CNS-depressiva effekten.
2018-11-19
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av zopiklon och opioider kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. Patienterna ska följas noga med avseende på tecken och symtom på andningsdepression och sedering.
2018-11-19
Biverkningar
Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med quetiapinbehandling.
2018-11-19
Biverkningar
Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med quetiapinbehandling.
2018-11-19
Biverkningar
Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med quetiapinbehandling.
2018-11-19
Biverkningar
Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med quetiapinbehandling.
2018-11-19
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg)) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-11-19
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg)) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-11-19
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg)) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-11-19
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg)) per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.