Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-02-18
Indikationer
Behandling av immunkompetenta patienter med infektioner i hud och slemhinnor, orsakade av herpes simplex virus, särskilt när ett allvarligt förlopp kan väntas som t.ex. initial genital herpes (exklusive neonatal HSV och svåra HSV-infektioner hos immunsupprimerade barn).
2020-02-18
Produkt utgår
Proscar® kommer att avregistreras 2020-10-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-02-17
Varningar och försiktighet
Allvarliga hudreaktioner inklusive toxisk epidermal nekrolys (också känt som Lyells syndrom), Stevens Johnsons syndrom och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), som kan vara livshotande eller dödliga, har rapporterats med levofloxacin (se avsnitt 4.8).
2020-02-17
Biverkningar
Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) (se avsnitt 4.4),
fixt läkemedelsutslag
2020-02-17
Graviditet
Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter
2020-02-17
Graviditet
Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter