Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-06-27
Produkt utgår
Lomudal® kommer att utgå 2019-07-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lomudal® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-06-26
Allmän information
Om du har tjockt lager underhudsfett finns det en risk att en dos EpiPen inte är tillräcklig. En andra injektion kan behövas. Följ noggrant bruksanvisningen i avsnitt 3.
2019-06-26
Allmän information
Om du har tjockt lager underhudsfett finns det en risk att en dos EpiPen Jr. inte är tillräcklig. En andra injektion kan behövas. Följ noggrant bruksanvisningen i avsnitt 3.
2019-06-26
Produkt utgår
Recofol kommer att utgå 2019-06-25. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Recofol mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-06-26
Produkt utgår
Recofol kommer att utgå 2019-06-25. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Recofol mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-06-25
Andra läkemedel och läkemedlet
Samtidig användning av Zolpidem Stada och opioidläkemedel (starka smärtstillande läkemedel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner) ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande.
Tala om för läkaren om du tar något opioidläkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer.
2019-06-25
Andra läkemedel och läkemedlet
Samtidig användning av Zolpidem Stada och opioidläkemedel (starka smärtstillande läkemedel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner) ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande.
Tala om för läkaren om du tar något opioidläkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer.
2019-06-24
Produkt utgår
Isopto®-Atropin kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2016-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Isopto®-Atropin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-06-24
Produkt utgår
Isopto®-Atropin kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2016-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Isopto®-Atropin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.