Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-05-30
Produkt utgår
Mitomycin kommer att utgå 2020-05-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Mitomycin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-05-30
Läkemedelsnamn
AmBisome® har bytt namn till AmBisome® liposomal. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2020-05-30
Läkemedelsnamn
Flumazenil Hameln har bytt namn till Flumazenil hameln. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2020-05-30
Produkt utgår
Mitomycin kommer att utgå 2020-05-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Mitomycin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-05-29
Hur du använder läkemedlet
Din läkare kan be dig öka antalet dospåsar tills ditt barn har en mjuk avföring. Om det skulle vara nödvändigt att öka dosen, bör det göras varannan dag. För barn under 2 år ska man använda max 2 dospåsar per dag. Till barn i åldern 2 – 11 år behövs det vanligtvis inte fler än 4 dospåsar per dag.
2020-05-29
Vad läkemedlet är och vad det används för
Movicol Junior Neutral används även för behandling av kronisk förstoppning hos barn från 1 till 2 år.
2020-05-29
Produkt utgår
Runarorn kommer att utgå 2020-05-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Runarorn mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-05-29
Produkt utgår
Runarorn kommer att utgå 2020-05-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Runarorn mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-05-29
Produkt utgår
Runarorn kommer att utgå 2020-05-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Runarorn mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-05-28
Läkemedelsnamn
Coldyx honung-apelsin har bytt namn till Bensydamin honung-apelsin Geiser. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2020-05-28
Läkemedelsnamn
Coldyx citron har bytt namn till Bensydamin citron Geiser. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2020-05-26
Produkt utgår
Pregabalin Accord Healthcare kommer att utgå 2020-06-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Accord Healthcare mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-05-26
Läkemedelsnamn
Gabapentin Takeda har bytt namn till Delarit. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2020-05-26
Produkt utgår
Pregabalin Accord Healthcare kommer att utgå 2020-06-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Accord Healthcare mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-05-26
Produkt utgår
Pregabalin Accord Healthcare kommer att utgå 2020-06-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Accord Healthcare mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-05-26
Produkt utgår
Pregabalin Accord Healthcare kommer att utgå 2020-06-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Accord Healthcare mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-05-26
Produkt utgår
Pregabalin Accord Healthcare kommer att utgå 2020-06-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Accord Healthcare mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-05-26
Produkt utgår
Osseor kommer att utgå 2020-04-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Osseor mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-05-26
Läkemedelsnamn
Gabapentin Takeda har bytt namn till Delarit. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2020-05-26
Läkemedelsnamn
Gabapentin Takeda har bytt namn till Delarit. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.