Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-03-22
Varningar och försiktighet
Information om hyperkalcemi tillagd.
2019-03-22
Varningar och försiktighet
Information om hyperkalcemi tillagd.
2019-03-22
Varningar och försiktighet
En ökad risk för icke-melanom hudcancer (NMSC) [basalcellscancer (BCC) och skivepitelcancer (SCC)] vid exponering för ökande kumulativ dos av hydroklorotiazid (HCTZ) har setts i studier.
2019-03-22
Varningar och försiktighet
En ökad risk för icke-melanom hudcancer (NMSC) [basalcellscancer (BCC) och skivepitelcancer (SCC)] vid exponering för ökande kumulativ dos av hydroklorotiazid (HCTZ) har setts i studier.
2019-03-22
Läkemedelsnamn
Apidra (ClikStar m.fl. injektionspennor) har bytt namn till Apidra. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-03-22
Läkemedelsnamn
Lantus® (ClikStar m fl. injektionspennor) har bytt namn till Lantus®. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-03-21
Varningar och försiktighet
Aortit har rapporterats hos friska personer och cancerpatienter efter administrering av G‑CSF.
2019-03-21
Dosering
Se behandlingsrekommendation för pemfigus vulgaris.
2019-03-21
Indikationer
Ny indikation: Behandling av patienter med måttlig till svår pemfigus vulgaris (PV).
2019-03-21
Biverkningar
Se biverkningar för pemfigus vulgaris.
2019-03-21
Dosering
Se behandlingsrekommendation för pemfigus vulgaris.
2019-03-21
Biverkningar
Se biverkningar för pemfigus vulgaris.
2019-03-21
Indikationer
Ny indikation: Behandling av patienter med måttlig till svår pemfigus vulgaris (PV).
2019-03-21
Läkemedelsnamn
Metoclopramide Claris har bytt namn till Metoclopramide Baxter. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-03-21
Produkt utgår
Glucosine kommer att utgå 2019-03-31. Glucosine kommer att avregistreras 2019-03-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-03-20
Biverkningar
Immunsystemet - sällsynta - Anafylaktisk reaktion, hypersensitivitet (t ex dyspné, bronkospasm, pipande andning, angioneurotiskt ödem)

2019-03-20
Trafik
Tillagt: Denna effekt kan förstärkas av alkohol i början av behandling, vid byte av behandling och vid samtidig användning av andra centraldämpande läkemedel eller antihistaminer. Om patienten påverkas ska de avrådas från att köra bil eller använda maskiner
2019-03-20
Biverkningar
Immunsystemet - sällsynta - Anafylaktisk reaktion, hypersensitivitet (t ex dyspné, bronkospasm, pipande andning, angioneurotiskt ödem)

2019-03-20
Trafik
Tillagt: Denna effekt kan förstärkas av alkohol i början av behandling, vid byte av behandling och vid samtidig användning av andra centraldämpande läkemedel eller antihistaminer. Om patienten påverkas ska de avrådas från att köra bil eller använda maskiner
2019-03-20
Biverkningar
Immunsystemet - sällsynta - Anafylaktisk reaktion, hypersensitivitet (t ex dyspné, bronkospasm, pipande andning, angioneurotiskt ödem)