Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-06-19
Diazepam Orifarm, Tablett 2 mg
Orifarm Generics AB
Läkemedelsnamn
Diazepam BBS har bytt namn till Diazepam Orifarm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2019-06-19
Diazepam Orifarm, Tablett 5 mg
Orifarm Generics AB
Läkemedelsnamn
Diazepam BBS har bytt namn till Diazepam Orifarm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2019-06-19
Produkt utgår
Pemetrexed Mylan kommer att utgå 2019-06-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pemetrexed Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-06-19
Läkemedelsnamn
Iviverz har bytt namn till Abacavir/Lamivudine Accord. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2019-06-19
Diazepam Orifarm, Tablett 10 mg
Orifarm Generics AB
Läkemedelsnamn
Diazepam BBS har bytt namn till Diazepam Orifarm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2019-06-18
Läkemedlet innehåller hjälpämmnen
Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.
2019-06-18
Produkt utgår
Lidokain Grünenthal kommer att utgå 2019-06-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lidokain Grünenthal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-06-17
Produkt utgår
Amiodaron Stragen kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2019-08-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Amiodaron Stragen mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-06-17
Produkt utgår
Nolvadex® kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2019-07-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nolvadex® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-06-17
Hydromorfon APL, Infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Hydromorfon APL kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2019-07-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Hydromorfon APL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2019-06-17
Acetylsalicylsyra APL, Suppositorium 250 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Acetylsalicylsyra APL kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2019-07-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Acetylsalicylsyra APL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.