Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-09-25
Produkt utgår
Perindopril arginine Actavis kommer att avregistreras 2021-01-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-25
Produkt utgår
Perindopril arginine Actavis kommer att avregistreras 2021-01-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-25
Produkt utgår
Perindopril arginine Actavis kommer att avregistreras 2021-01-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-24
Produkt utgår
Acetazolamid EQL Pharma kommer att avregistreras 2020-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-24
Produkt utgår
Metformin EQL Pharma kommer att avregistreras 2020-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-24
Produkt utgår
Echinagard kommer att avregistreras 2020-09-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-24
Produkt utgår
Metformin EQL Pharma kommer att avregistreras 2020-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-24
Produkt utgår
Cetirizin Bluefish kommer att avregistreras 2020-09-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-22
Varningar och försiktighet
Samtidig administrering av Suboxone och andra serotonerga läkemedel såsom MAO-hämmare, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller tricykliska antidepressiva läkemedel kan leda till serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd.
2020-09-22
Varningar och försiktighet
Samtidig administrering av Suboxone och andra serotonerga läkemedel såsom MAO-hämmare, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller tricykliska antidepressiva läkemedel kan leda till serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd.
2020-09-22
Varningar och försiktighet
Samtidig administrering av Suboxone och andra serotonerga läkemedel såsom MAO-hämmare, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller tricykliska antidepressiva läkemedel kan leda till serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd.
2020-09-22
Varningar och försiktighet
Samtidig administrering av Suboxone och andra serotonerga läkemedel såsom MAO-hämmare, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller tricykliska antidepressiva läkemedel kan leda till serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd.
2020-09-22
Biverkningar
Nya biverkningar: dimsyn, nedsatt syn, läkemedelsrelaterade likenoida utslag, muskelbristning, gynekomasti
2020-09-22
Biverkningar
Nya biverkningar: dimsyn, nedsatt syn, läkemedelsrelaterade likenoida utslag, muskelbristning, gynekomasti
2020-09-22
Biverkningar
Nya biverkningar: dimsyn, nedsatt syn, läkemedelsrelaterade likenoida utslag, muskelbristning, gynekomasti
2020-09-22
Produkt utgår
Palladon® kommer att avregistreras 2020-09-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-22
Produkt utgår
Zurampic kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2020-07-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-22
Produkt utgår
Palladon® kommer att avregistreras 2020-09-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-09-21
Dosering
Pediatrisk dosering tillagd
2020-09-21
Indikationer
Pediatrisk indikation tillagd