Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-11-16
Lidokain Kade, Rektalsalva 50 mg/g
Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
Läkemedelsnamn
Lidocaine KGV har bytt namn till Lidokain Kade. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-15
Biverkningar
Lever och gallvägar, mindre vanliga, gallsten, inflammation i gallblåsan
2018-11-15
Biverkningar
Lever och gallvägar, mindre vanliga, gallsten, inflammation i gallblåsan
2018-11-15
Biverkningar
Infektioner och infestationer, Vanliga, Lunginflammation
2018-11-15
Biverkningar
Infektioner och infestationer, Vanliga, Lunginflammation
2018-11-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
ändrat 2 år till 3 år
2018-11-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
ändrat 2 år till 3 år
2018-11-15
Varningar och försiktighet
Saltfattig kost
2018-11-15
Biverkningar
Fall av reversibel aseptisk meningit och sällsynta fall av övergående hudreaktioner (inklusive kutan lupus erythematosus –ingen känd frekvens) har observerats.
2018-11-15
Produkt utgår
Octreotide Fresenius Kabi kommer att utgå 2018-11-14. Octreotide Fresenius Kabi kommer att avregistreras 2018-11-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-15
Produkt utgår
Octreotide Fresenius Kabi kommer att utgå 2018-11-14. Octreotide Fresenius Kabi kommer att avregistreras 2018-11-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-15
Produkt utgår
Octreotide Fresenius Kabi kommer att utgå 2018-11-14. Octreotide Fresenius Kabi kommer att avregistreras 2018-11-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-14
Produkt utgår
Flumazenil B. Braun kommer att utgå 2018-12-31. Flumazenil B. Braun kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-14
Produkt utgår
Adalat® kommer att utgå 2018-12-31. Adalat® kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-14
Produkt utgår
Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kommer att utgå 2019-03-30. Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kommer att avregistreras 2019-03-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-14
Produkt utgår
Naloxon B. Braun kommer att utgå 2018-12-31. Naloxon B. Braun kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-14
Produkt utgår
Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kommer att utgå 2019-03-30. Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kommer att avregistreras 2019-03-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-13
Läkemedelsnamn
Urogerolan har bytt namn till Feburo. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-13
Läkemedelsnamn
Urogerolan har bytt namn till Feburo. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-13
Produkt utgår
Montelukast Actavis kommer att utgå 2019-01-31. Montelukast Actavis kommer att avregistreras 2019-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.