Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-02-19
Dosering
Egenkontroll av blodglukos krävs för att justera dosen av sulfonureid eller insulin, särskilt när behandling med exenatid inleds och insulinet sänks. Det rekommenderas att insulindosen sänks stegvis.
2019-02-19
Dosering
Egenkontroll av blodglukos krävs för att justera dosen av sulfonureid eller insulin, särskilt när behandling med exenatid inleds och insulinet sänks. Det rekommenderas att insulindosen sänks stegvis.
2019-02-19
Dosering
Egenkontroll av blodglukos krävs för att justera dosen av sulfonureid eller insulin, särskilt när behandling med exenatid med långsam frisättning inleds och insulinet sänks. Det rekommenderas att insulindosen sänks stegvis
2019-02-19
Varningar och försiktighet
Exenatid med långsam frisättning är inte en ersättning för insulin. Diabetesketoacidos har rapporterats hos insulinberoende patienter efter snabb utsättning eller dossänkning av insulin.
2019-02-19
Dosering
Egenkontroll av blodglukos krävs för att justera dosen av sulfonureid eller insulin, särskilt när behandling med exenatid med långsam frisättning inleds och insulinet sänks. Det rekommenderas att insulindosen sänks stegvis.
2019-02-19
Varningar och försiktighet
Exenatid med långsam frisättning är inte en ersättning för insulin. Diabetesketoacidos har rapporterats hos insulinberoende patienter efter snabb utsättning eller dossänkning av insulin.
2019-02-19
Dosering
Egenkontroll av blodglukos krävs för att justera dosen av sulfonureid eller insulin, särskilt när behandling med exenatid med långsam frisättning inleds och insulinet sänks. Det rekommenderas att insulindosen sänks stegvis.
2019-02-19
Varningar och försiktighet
Exenatid med långsam frisättning är inte en ersättning för insulin. Diabetesketoacidos har rapporterats hos insulinberoende patienter efter snabb utsättning eller dossänkning av insulin.
2019-02-19
Varningar och försiktighet
Autoimmuna tillstånd (t.ex. Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats förekomma i miljöer med immunreaktivering; men den rapporterade tiden till debut är mer varierande och dessa händelser kan uppstå många månader efter behandling satts in.
2019-02-19
Biverkningar
Autoimmuna tillstånd (t.ex. Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats förekomma i miljöer med immunreaktivering; men den rapporterade tiden till debut är mer varierande och dessa händelser kan uppstå många månader efter behandling satts in.
2019-02-19
Interaktioner
Tillägg bl.a. av mykofenolsyra.
2019-02-19
Interaktioner
Tillägg bl.a. av mykofenolsyra.
2019-02-19
Varningar och försiktighet
Tillägg av hepatit.
2019-02-19
Varningar och försiktighet
Tillägg av hepatit.
2019-02-19
Interaktioner
Tillägg bl.a. av mykofenolsyra.
2019-02-19
Interaktioner
Tillägg bl.a. av mykofenolsyra.
2019-02-19
Varningar och försiktighet
Tillägg av hepatit.
2019-02-19
Varningar och försiktighet
Tillägg av hepatit.
2019-02-19
Varningar och försiktighet
Utökad information om risker vid samtidig användning av Buprenorphine Teva och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel.
2019-02-19
Varningar och försiktighet
Utökad information om risker vid samtidig användning av Buprenorphine Teva och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel.