Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-01-27
Interaktioner
Samtidig användning av metotrexat i höga doser kan höja och förlänga serumnivåerna av
metotrexat och/eller dess metabolit och eventuellt leda till toxiska reaktioner. Därför ska ett tillfälligt uppehåll av behandlingen med lansoprazol övervägas då patienten står på metotrexat i höga doser.
2020-01-27
Interaktioner
Samtidig användning av metotrexat i höga doser kan höja och förlänga serumnivåerna av
metotrexat och/eller dess metabolit och eventuellt leda till toxiska reaktioner. Därför ska ett tillfälligt uppehåll av behandlingen med lansoprazol övervägas då patienten står på metotrexat i höga doser.
2020-01-27
Varningar och försiktighet
Lansoprazol, liksom alla syrahämmande läkemedel, kan orsaka malabsorption av vitamin B12 (cyanokobalamin) orsakad av hypo- eller aklorhydri. Cyanokobalaminbrist bör övervägas hos patienter med reducerade fettlager eller riskfaktorer för reducerad vitamin B12-absorption som står på
långtidsbehandling eller om relevanta kliniska symtom observeras.
2020-01-27
Varningar och försiktighet
Lansoprazol, liksom alla syrahämmande läkemedel, kan orsaka malabsorption av vitamin B12 (cyanokobalamin) orsakad av hypo- eller aklorhydri. Cyanokobalaminbrist bör övervägas hos patienter med reducerade fettlager eller riskfaktorer för reducerad vitamin B12-absorption som står på
långtidsbehandling eller om relevanta kliniska symtom observeras.
2020-01-27
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2020-01-27
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2020-01-27
Kontraindikationer
Samtidig behandling med sakubitril/valsartan. Behandling med ramipril får inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan
2020-01-27
Kontraindikationer
Samtidig behandling med sakubitril/valsartan. Behandling med ramipril får inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan
2020-01-27
Varningar och försiktighet
Samtidig behandling med ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad på grund av den ökade risken för angioödem.

Försiktighet bör iakttas när behandling med racekadotril, mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) och vildagliptin påbörjas hos en patient som redan behandlas med en ACE-hämmare.

Kaliumsparande diuretika och angiotensinreceptorblockerare bör användas med försiktighet hos patienter som behandlas med ACE-hämmare, och serumkalium och njurfunktion bör monitoreras.
2020-01-27
Varningar och försiktighet
Samtidig behandling med ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad på grund av den ökade risken för angioödem.

Försiktighet bör iakttas när behandling med racekadotril, mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) och vildagliptin påbörjas hos en patient som redan behandlas med en ACE-hämmare.

Kaliumsparande diuretika och angiotensinreceptorblockerare bör användas med försiktighet hos patienter som behandlas med ACE-hämmare, och serumkalium och njurfunktion bör monitoreras.
2020-01-27
Interaktioner
Samtidig behandling med ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad eftersom detta ökar risken för angioödem.

Behandling med kaliumsparande diuretika (t.ex. spironolakton, triamteren eller amilorid), kaliumtillskott eller saltersättning som innehåller kalium kan leda till en signifikant ökning av serumkalium.

Hyperkalemi kan inträffa vid samtidig användning av ACE-hämmare och ciclosporin och heparin.
2020-01-27
Interaktioner
Samtidig behandling med ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad eftersom detta ökar risken för angioödem.

Behandling med kaliumsparande diuretika (t.ex. spironolakton, triamteren eller amilorid), kaliumtillskott eller saltersättning som innehåller kalium kan leda till en signifikant ökning av serumkalium.

Hyperkalemi kan inträffa vid samtidig användning av ACE-hämmare och ciclosporin och heparin.
2020-01-27
Kontraindikationer
Samtidig behandling med sakubitril/valsartan. Behandling med ramipril får inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan
2020-01-27
Varningar och försiktighet
Samtidig behandling med ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad på grund av den ökade risken för angioödem.

Försiktighet bör iakttas när behandling med racekadotril, mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) och vildagliptin påbörjas hos en patient som redan behandlas med en ACE-hämmare.

Kaliumsparande diuretika och angiotensinreceptorblockerare bör användas med försiktighet hos patienter som behandlas med ACE-hämmare, och serumkalium och njurfunktion bör monitoreras.
2020-01-27
Interaktioner
Samtidig behandling med ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad eftersom detta ökar risken för angioödem.

Behandling med kaliumsparande diuretika (t.ex. spironolakton, triamteren eller amilorid), kaliumtillskott eller saltersättning som innehåller kalium kan leda till en signifikant ökning av serumkalium.

Hyperkalemi kan inträffa vid samtidig användning av ACE-hämmare och ciclosporin och heparin.