Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-01-17
Interaktioner
Tillägg av nya läkemedel i Tabell 1.
2020-01-17
Dosering
Serum-ALAT ska vara varaktigt förhöjt i minst 6 månader före behandling av pediatriska patienter med kompenserad leversjukdom på grund av HBeAg-positiv kronisk hepatit B, och i minst 12 månader hos patienter med HBeAg-negativ sjukdom.

Utsättning av behandling rekommenderas inte för vuxna patienter med dekompenserad leversjukdom eller cirros.
2020-01-17
Dosering
Serum-ALAT ska vara varaktigt förhöjt i minst 6 månader före behandling av pediatriska patienter med kompenserad leversjukdom på grund av HBeAg-positiv kronisk hepatit B, och i minst 12 månader hos patienter med HBeAg-negativ sjukdom.

Utsättning av behandling rekommenderas inte för vuxna patienter med dekompenserad leversjukdom eller cirros.
2020-01-17
Dosering
Serum-ALAT ska vara varaktigt förhöjt i minst 6 månader före behandling av pediatriska patienter med kompenserad leversjukdom på grund av HBeAg-positiv kronisk hepatit B, och i minst 12 månader hos patienter med HBeAg-negativ sjukdom.

Utsättning av behandling rekommenderas inte för vuxna patienter med dekompenserad leversjukdom eller cirros.
2020-01-17
Interaktioner
Tillägg av nya läkemedel i Tabell 1.
2020-01-17
Interaktioner
Tillägg av nya läkemedel i Tabell 1.
2020-01-17
Ketesse, Oral lösning i dospåse 25 mg
Menarini International Operations
Produkt utgår
Ketesse kommer att avregistreras 2020-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-01-17
Ketesse, Filmdragerad tablett 25 mg
Menarini International Operations
Produkt utgår
Ketesse kommer att avregistreras 2020-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-01-17
Läkemedelsnamn
Lusutrombopag Shionogi har bytt namn till Mulpleo. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-01-17
Ketesse, Granulat till oral lösning 25 mg
Menarini International Operations
Produkt utgår
Ketesse kommer att avregistreras 2020-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-01-17
Hypoloc Comp, Filmdragerad tablett 5 mg/25 mg
Menarini International Operations
Produkt utgår
Hypoloc Comp kommer att avregistreras 2020-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-01-17
Migard, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Menarini International Operations
Produkt utgår
Migard kommer att avregistreras 2020-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-01-17
Enantyum, Filmdragerad tablett 25 mg
Laboratorios Menarini SA
Produkt utgår
Enantyum kommer att avregistreras 2020-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-01-17
Produkt utgår
Enantyum kommer att avregistreras 2020-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-01-17
Produkt utgår
Terbinafin Bluefish kommer att avregistreras 2020-01-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-01-17
Produkt utgår
Enantyum kommer att avregistreras 2020-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2020-01-16
Varningar och försiktighet
Allvarliga hudreaktioner: Tillägg av DRESS som allvarlig hudreaktion som också kräver särskild patientövervakning och information vid förskrivning.
Vid utveckling av en allvarlig reaktion såsom Stevens Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller DRESS under användning med levofloxacin ska behandling med levofloxacin aldrig återinsättas.
2020-01-16
Varningar och försiktighet
Allvarliga hudreaktioner: Tillägg av DRESS som allvarlig hudreaktion som också kräver särskild patientövervakning och information vid förskrivning.
Vid utveckling av en allvarlig reaktion såsom Stevens Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller DRESS under användning med levofloxacin ska behandling med levofloxacin aldrig återinsättas.
2020-01-16
Interaktioner
En signifikant lägre exponering för den aktiva metaboliten av klopidogrel och minskad trombocythämning har påvisats hos hivinfekterade patienter som behandlats med ritonavir- eller kobicistat-boostrade antiretrovirala terapier
2020-01-16
Varningar och försiktighet
Allvarliga hudreaktioner: Tillägg av DRESS som allvarlig hudreaktion som också kräver särskild patientövervakning och information vid förskrivning.
Vid utveckling av en allvarlig reaktion såsom Stevens Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller DRESS under användning med levofloxacin ska behandling med levofloxacin aldrig återinsättas.