Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-05-21
Produkt utgår
Amoxicillin Mylan kommer att utgå 2019-05-20. Amoxicillin Mylan kommer att avregistreras 2019-05-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-05-20
Varningar och försiktighet
Fall av hypoparatyreoidism har rapporterats efter godkännandet för försäljning.
2019-05-20
Varningar och försiktighet
I två epidemiologiska studier baserade på det danska nationella cancerregistret har observerats en
ökad risk för icke-melanom hudcancer (NMSC) basalscellscancer (BCC) och skivepitelcancer (SCC) vid exponering av en ökande kumulativ dos av hydroklortiazid (HCTZ). Se avsnitt 4.4
2019-05-20
Biverkningar
Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (inklusive cystor och polyper)
Ingen känd frekvens: ickemelanom hudcancer (basalcellscancer och skivepitelcellscancer)