Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2020-11-28
Läkemedelsnamn
Pandemic influenza vaccine H5N1 AStraZeneca har bytt namn till Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2020-11-27
Produkt utgår
JETREA kommer att utgå 2020-11-06. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder JETREA mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-27
Produkt utgår
Incresync kommer att utgå 2020-10-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Incresync mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-26
Läkemedelsnamn
Ibuzin har bytt namn till Ibuprofen Pfleger. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2020-11-25
Vad läkemedlet är och vad det används för
Tremfya kan även användas för att behandla psoriasisartrit, en inflammatorisk sjukdom i lederna som ofta åtföljs av psoriasis.
2020-11-25
Vad läkemedlet är och vad det används för
Tremfya kan även användas för att behandla psoriasisartrit, en inflammatorisk sjukdom i lederna som ofta åtföljs av psoriasis.
2020-11-24
Produkt utgår
Ebetrex kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ebetrex mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Omeprazol Hexal kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Omeprazol Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Salmeterol/Fluticasone Hexal kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Salmeterol/Fluticasone Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Omeprazol Hexal kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Omeprazol Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Ventonorm Forspiro kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ventonorm Forspiro mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Ventonorm Forspiro kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ventonorm Forspiro mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Omeprazol Hexal kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Omeprazol Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Cefotaxim Sandoz kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cefotaxim Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Aciclovir Sandoz kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Aciclovir Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Dorzolamid Sandoz kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dorzolamid Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Cefadroxil Sandoz kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cefadroxil Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Rigmin kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Rigmin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Buprenorphine Hexal kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Buprenorphine Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2020-11-24
Produkt utgår
Bimatoprost/Timolol Sandoz kommer att utgå 2020-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Bimatoprost/Timolol Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.