Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-10-27
Läkemedelsnamn
Betahistine Billev har bytt namn till Betahistine Sandoz. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-27
Läkemedelsnamn
Betahistine Billev har bytt namn till Betahistine Sandoz. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-27
Produkt utgår
Ceftazidim Qilu kommer att avregistreras 2021-10-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-27
Produkt utgår
Ceftriaxon Qilu kommer att avregistreras 2021-10-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-27
Läkemedelsnamn
Macimorelin Aeterna Zentaris har bytt namn till Macimorelin Consilient Health. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-27
Produkt utgår
Fredomat kommer att avregistreras 2021-10-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-27
Produkt utgår
Ceftazidim Qilu kommer att avregistreras 2021-10-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-27
Produkt utgår
Ceftriaxon Qilu kommer att avregistreras 2021-10-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-27
Produkt utgår
Atazanavir STADA kommer att avregistreras 2021-10-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-27
Produkt utgår
Ceftazidim Qilu kommer att avregistreras 2021-10-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.