Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-09-28
Biverkningar
Ny biverkning: serotonergt syndrom,
2021-09-28
Interaktioner
Samtidig terapeutisk användning av tramadol och serotonerga läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), seretonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), MAO-hämmare, tricykliska antidepressiva och mirtazapine kan leda till serotoninsyndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd.
2021-09-28
Varningar och försiktighet
Om serotonergt syndrommisstänks ska dosminskning eller utsättning av behandlingen övervägas, beroende på symtomens svårighetsgrad. Utsättandet av de serotonerga läkemedlen resulterar vanligen i en snabb förbättring.
2021-09-28
Varningar och försiktighet
Innehåller mindre mängd natrium
2021-09-28
Dosering
info skaka ej
2021-09-28
Varningar och försiktighet
NSAID, inklusive selektiva COX-2-hämmare, har vid långtidsanvändning förknippats med ökad risk för kardiovaskulära och trombotiska händelser. Den exakta risknivån vid en enkeldos har inte fastställts, inte heller den exakta behandlingslängden som kan ge en ökad risk.
2021-09-28
Interaktioner
Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.
2021-09-28
Graviditet
Hämning av prostaglandinsyntesen kan påverka graviditeten negativt. Data från epidemiologiska studier tyder på en ökad risk för spontan abort efter användning av prostaglandinsynteshämmare under tidig graviditet.

Baserat på verkningssättet kan användningen av NSAID-preparat, inklusive celecoxib, fördröja eller förhindra bristning av äggblåsorna, vilket har förknippats med övergående infertilitet hos vissa kvinnor.
2021-09-28
Interaktioner
Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.
2021-09-28
Graviditet
Hämning av prostaglandinsyntesen kan påverka graviditeten negativt. Data från epidemiologiska studier tyder på en ökad risk för spontan abort efter användning av prostaglandinsynteshämmare under tidig graviditet.

Baserat på verkningssättet kan användningen av NSAID-preparat, inklusive celecoxib, fördröja eller förhindra bristning av äggblåsorna, vilket har förknippats med övergående infertilitet hos vissa kvinnor.
2021-09-28
Varningar och försiktighet
NSAID, inklusive selektiva COX-2-hämmare, har vid långtidsanvändning förknippats med ökad risk för kardiovaskulära och trombotiska händelser. Den exakta risknivån vid en enkeldos har inte fastställts, inte heller den exakta behandlingslängden som kan ge en ökad risk.
2021-09-28
Produkt utgår
Gefitinib Orion kommer att avregistreras 2021-12-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-28
Efedrin APL, Oral lösning 1 mg/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Efedrin APL kommer att avregistreras 2021-09-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-27
Indikationer
Utökad indikation, insomni till barn och ungdomar 6-17 år