Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-05-24
Produkt utgår
Vancomycin CNP kommer att utgå 2017-07-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Vancomycin CNP mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-24
Produkt utgår
Denela kommer att utgå . Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Denela mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-24
Quetiapin Fair-Med, Filmdragerad tablett 150 mg
PharOS - Pharmaceutical Oriented Services Ltd
Produkt utgår
Quetiapin Fair-Med kommer att utgå 2017-07-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Quetiapin Fair-Med mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-24
Quetiapin Fair-Med, Filmdragerad tablett 100 mg
PharOS - Pharmaceutical Oriented Services Ltd
Produkt utgår
Quetiapin Fair-Med kommer att utgå 2017-07-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Quetiapin Fair-Med mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-24
Quetiapin Fair-Med, Filmdragerad tablett 25 mg + 100 mg + 200 mg
PharOS - Pharmaceutical Oriented Services Ltd
Produkt utgår
Quetiapin Fair-Med kommer att utgå 2017-07-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Quetiapin Fair-Med mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-24
Produkt utgår
Vancomycin CNP kommer att utgå 2017-07-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Vancomycin CNP mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-24
Produkt utgår
Neurolite kommer att utgå 2017-07-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Neurolite mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-24
Quetiapin Fair-Med, Filmdragerad tablett 300 mg
PharOS - Pharmaceutical Oriented Services Ltd
Produkt utgår
Quetiapin Fair-Med kommer att utgå 2017-07-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Quetiapin Fair-Med mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-24
Quetiapin Fair-Med, Filmdragerad tablett 25 mg
PharOS - Pharmaceutical Oriented Services Ltd
Produkt utgår
Quetiapin Fair-Med kommer att utgå 2017-07-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Quetiapin Fair-Med mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-24
Quetiapin Fair-Med, Filmdragerad tablett 200 mg
PharOS - Pharmaceutical Oriented Services Ltd
Produkt utgår
Quetiapin Fair-Med kommer att utgå 2017-07-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Quetiapin Fair-Med mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-24
Läkemedelsnamn
Hydrokortison BBS har bytt namn till Hydrokortison Orifarm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-05-24
Läkemedelsnamn
Levetiracetam Medsolutions har bytt namn till Levetiracetam Liqmeds. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-05-24
Läkemedelsnamn
Hydrokortison BBS har bytt namn till Hydrokortison Orifarm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-05-23
Clobaderm, Salva 0,05 %
Auden Mckenzie
Produkt utgår
Clobaderm kommer att utgå . Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Clobaderm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-23
Clobaderm, Kräm 0,05 %
Auden Mckenzie
Produkt utgår
Clobaderm kommer att utgå . Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Clobaderm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-05-22
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Quetiapin Stada om du har eller har haft sömnapné, urinretention, har förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat.
Om du har eller har haft problem med alkohol- eller drogmissbruk.

Tala med läkare så fort som möjligt om du får:
Feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion.
Förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen.
2017-05-22
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Quetiapin Stada om du har eller har haft sömnapné, urinretention, har förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat.
Om du har eller har haft problem med alkohol- eller drogmissbruk.

Tala med läkare så fort som möjligt om du får:
Feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion.
Förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen.
2017-05-22
Eventuella biverkningar
Nya biverkningar: försämrad diabetes. Svårighet att urinera. Blokering av tarmen.
2017-05-22
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Quetiapin Stada om du har eller har haft sömnapné, urinretention, har förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat.
Om du har eller har haft problem med alkohol- eller drogmissbruk.

Tala med läkare så fort som möjligt om du får:
Feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion.
Förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen.
2017-05-22
Eventuella biverkningar
Nya biverkningar: försämrad diabetes. Svårighet att urinera. Blokering av tarmen.