Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-03-24
Interaktioner
Fluvoxamin kan öka exponeringen för pantoprazol. Rafampicin och johannesört kan reducera plasmakoncentrationen av protonpumpshämmare.
2017-03-24
Graviditet
En risk för det nyfödda barnet vid amning kan inte uteslutas om man tar pantoprazol.
2017-03-24
Varningar och försiktighet
Interferens med laboratorietester-avbryt dosering minst dagar innan CgA-mätningar.
2017-03-23
Interaktioner
Övervakning av glykemisk kontroll med analys av 1,5 AG rekommenderas inte eftersom mätningar av 1,5 AG är otillförlitliga när det gäller att bedöma glykemisk kontroll hos patienter som tar SGLT2 hämmare.
2017-03-23
Interaktioner
Övervakning av glykemisk kontroll med analys av 1,5 AG rekommenderas inte eftersom mätningar av 1,5 AG är otillförlitliga när det gäller att bedöma glykemisk kontroll hos patienter som tar SGLT2 hämmare.
2017-03-23
Interaktioner
Övervakning av glykemisk kontroll med analys av 1,5 AG rekommenderas inte eftersom mätningar av 1,5 AG är otillförlitliga när det gäller att bedöma glykemisk kontroll hos patienter som tar SGLT2 hämmare.
2017-03-23
Interaktioner
Övervakning av glykemisk kontroll med analys av 1,5 AG rekommenderas inte eftersom mätningar av 1,5 AG är otillförlitliga när det gäller att bedöma glykemisk kontroll hos patienter som tar SGLT2 hämmare. Använd andra metoder för att övervaka glykemisk kontroll.
2017-03-23
Interaktioner
Övervakning av glykemisk kontroll med analys av 1,5 AG rekommenderas inte eftersom mätningar av 1,5 AG är otillförlitliga när det gäller att bedöma glykemisk kontroll hos patienter som tar SGLT2 hämmare.
2017-03-23
Interaktioner
Övervakning av glykemisk kontroll med analys av 1,5 AG rekommenderas inte eftersom mätningar av 1,5 AG är otillförlitliga när det gäller att bedöma glykemisk kontroll hos patienter som tar SGLT2 hämmare.
2017-03-23
Interaktioner
Övervakning av glykemisk kontroll med analys av 1,5 AG rekommenderas inte eftersom mätningar av 1,5 AG är otillförlitliga när det gäller att bedöma glykemisk kontroll hos patienter som tar SGLT2 hämmare.
2017-03-23
Biverkningar
Vanlig biverkan Opportunistisk infektion
2017-03-23
Varningar och försiktighet
Risk för allvarliga och dödliga infektioner.
Risk för reaktivering av hepatit B
2017-03-23
Interaktioner
Interaktion med CYP3A4 hämmare
2017-03-23
Interaktioner
Interaktion med CYP3A4 hämmare
2017-03-23
Interaktioner
Interaktion med CYP3A4 hämmare
2017-03-22
Varningar och försiktighet
Gabapentin kan orsaka anafylaktiska reaktioner, som andningssvårigheter, svullnad av läppar, hals och tunga och sänkt blodtryck. Rapporterade fall har krävt akutbehandling. Patient skall instrueras att omedelbart avbryta behandling och söka vård vid symtom på anafylaktisk reaktion.
2017-03-22
Biverkningar
Mindre vanlig biverkning: agitation
2017-03-22
Biverkningar
Mindre vanlig biverkning: agitation
2017-03-22
Varningar och försiktighet
Gabapentin kan orsaka anafylaktiska reaktioner, som andningssvårigheter, svullnad av läppar, hals och tunga och sänkt blodtryck. Rapporterade fall har krävt akutbehandling. Patient skall instrueras att omedelbart avbryta behandling och söka vård vid symtom på anafylaktisk reaktion.
2017-03-22
Biverkningar
Mindre vanlig biverkning: agitation