Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-08-03
Produkt utgår
Cloxacillin Stragen kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2021-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cloxacillin Stragen mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-08-03
Läkemedelsnamn
Tolterodin Actavis har bytt namn till Tolterodin Rivopharm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-08-03
Läkemedelsnamn
Tolterodin Actavis har bytt namn till Tolterodin Rivopharm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-08-03
Produkt utgår
Cloxacillin Stragen kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2021-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cloxacillin Stragen mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.