Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-10-27
Läkemedelsnamn
Betahistine Billev har bytt namn till Betahistine Sandoz. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-10-27
Läkemedelsnamn
Betahistine Billev har bytt namn till Betahistine Sandoz. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-10-27
Produkt utgår
Ceftazidim Qilu kommer att utgå 2021-10-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ceftazidim Qilu mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-27
Läkemedelsnamn
Macimorelin Aeterna Zentaris har bytt namn till Macimorelin Consilient Health. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-10-27
Produkt utgår
Ceftazidim Qilu kommer att utgå 2021-10-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ceftazidim Qilu mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-27
Produkt utgår
Ceftriaxon Qilu kommer att utgå 2021-10-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ceftriaxon Qilu mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-27
Produkt utgår
Ceftazidim Qilu kommer att utgå 2021-10-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ceftazidim Qilu mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-27
Produkt utgår
Atazanavir STADA kommer att utgå 2021-10-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Atazanavir STADA mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-27
Produkt utgår
Ceftriaxon Qilu kommer att utgå 2021-10-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ceftriaxon Qilu mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-27
Produkt utgår
Fredomat kommer att utgå 2021-10-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Fredomat mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.