Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-07-23
Kontraindikationer
Ny kontraindikation: Personer som tidigare har haft kapillärläckagesyndrom (se även avsnitt 4.4).
2021-07-22
Varningar och försiktighet
En retrospektiv kohortstudie tydde på en eventuell ökad risk för melanom i samband med användning av rasagilin, särskilt hos patienter med längre exponeringstid och/eller med den högre kumulativa dosen av rasagilin. Patienter ska därför rådas att uppsöka läkare om en ny eller förändrad hudlesion identifieras.
2021-07-22
Varningar och försiktighet
-Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar, inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi.

-Opioidanalgetika kan ibland orsaka reversibel binjurebarksvikt som kräver övervakning och substitutionsbehandling med glukokortikoid.
2021-07-22
Varningar och försiktighet
-Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar, inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi.

-Opioidanalgetika kan ibland orsaka reversibel binjurebarksvikt som kräver övervakning och substitutionsbehandling med glukokortikoid.
2021-07-22
Varningar och försiktighet
-Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar, inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi.

-Opioidanalgetika kan ibland orsaka reversibel binjurebarksvikt som kräver övervakning och substitutionsbehandling med glukokortikoid.
2021-07-22
Varningar och försiktighet
-Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar, inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi.

-Opioidanalgetika kan ibland orsaka reversibel binjurebarksvikt som kräver övervakning och substitutionsbehandling med glukokortikoid.
2021-07-22
Produkt utgår
Venlafaxin HEXAL kommer att avregistreras 2021-07-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-22
Produkt utgår
Molduo Forspiro kommer att avregistreras 2021-07-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-22
Produkt utgår
Molduo Forspiro kommer att avregistreras 2021-07-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-21
Interaktioner
Tillägg av interaktion med Letermovir.
2021-07-21
Interaktioner
Tillägg av interaktion med Letermovir.
2021-07-21
Interaktioner
Tillägg av interaktion med Letermovir.
2021-07-21
Interaktioner
Tillägg av Interaktion med Letermovir
2021-07-21
Biverkningar
Priapism är inlagd som en ny biverkan
2021-07-21
Produkt utgår
Suvezen kommer att avregistreras 2021-07-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-21
Produkt utgår
Optimol kommer att avregistreras 2021-07-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-21
Produkt utgår
Mucoangin® kommer att avregistreras 2021-07-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-21
Produkt utgår
Suvezen kommer att avregistreras 2021-07-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-21
Produkt utgår
Heracillin® kommer att avregistreras 2021-07-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-21
Produkt utgår
Ulipristal Acetate Gedeon Richter kommer att avregistreras 2021-06-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.