Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-05-05
Biverkningar
Enligt PSUSA tillägg av Näsblödning som en mindre vanlig biverkan.
2021-05-05
Biverkningar
Enligt PSUSA tillägg av Näsblödning som en mindre vanlig biverkan.
2021-05-05
Varningar och försiktighet
En kombination av trombos och trombocytopeni, i vissa fall tillsammans med blödning, har observerats i mycket sällsynta fall. Detta inkl. allvarliga fall av ventrombos, inkl. ovanliga områden som cerebral venös sinustrombos, splanknisk ventrombos, men även artärtrombos, samtidigt med trombocytopeni. Vissa fall hade dödlig utgång. Majoriteten av dessa fall uppkom inom de första 14 dagarna efter vaccination och inträffade i de flesta fall hos kvinnor yngre än 60 år.

Sjukvårdspersonal bör vara observanta på symtom på tromboembolism och/eller trombocytopeni. Vaccinerade bör instrueras att omedelbart söka akutvård vid andningssvårigheter, bröstsmärta, svullnad av benen eller ihållande magsmärtor efter vaccination, samt vid neurologiska symtom inkl. kraftig eller ihållande huvudvärk eller dimsyn efter vaccination, eller blåmärken i hud/slemhinnor utanför vaccinationsstället efter ett par dagar.
2021-05-04
Biverkningar
postpartum-blödning
2021-05-04
Biverkningar
postpartum-blödning
2021-05-04
Graviditet
Observationsdata tyder på ökad risk (mindre än en fördubbling) för postpartumblödning efter exponering för SSRI-/SNRI-läkemedel under den sista månaden före förlossningen (se avsnitt 4.4 och 4.8).
2021-05-04
Graviditet
Observationsdata tyder på ökad risk (mindre än en fördubbling) för postpartumblödning efter exponering för SSRI-/SNRI-läkemedel under den sista månaden före förlossningen (se avsnitt 4.4 och 4.8).
2021-05-04
Varningar och försiktighet
SSRI-/SNRI-läkemedel kan öka risken för postpartumblödning (se avsnitt 4.6 och 4.8).
2021-05-04
Varningar och försiktighet
SSRI-/SNRI-läkemedel kan öka risken för postpartumblödning (se avsnitt 4.6 och 4.8).
2021-05-04
Indikationer
Ny indikation, harmoniserad med referensprodukten Paraflex.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 0,5 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att avregistreras 2021-05-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 2 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att avregistreras 2021-05-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 3 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att avregistreras 2021-05-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 5 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att avregistreras 2021-05-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 4 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att avregistreras 2021-05-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-04
Melatonin AGB, Tablett 1 mg
Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 AB
Produkt utgår
Melatonin AGB kommer att avregistreras 2021-05-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-03
Varningar och försiktighet
Allvarliga hudbiverkningar adderat under Överkänslighetsreaktioner.
2021-05-03
Varningar och försiktighet
Allvarliga hudbiverkningar adderat under Överkänslighetsreaktioner.
2021-05-03
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år
2021-05-03
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år