Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-04-16
Produkt utgår
Nitigraf kommer att avregistreras 2021-04-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-16
Läkemedelsnamn
Caspofungin Galenicum Health har bytt namn till Caspofungin STADA. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-16
Lumeblue, Depottablett 25 mg
Cosmo Technologies Ltd.
Läkemedelsnamn
Methylthioninium chloride Cosmo har bytt namn till Lumeblue. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-16
Läkemedelsnamn
Caspofungin Galenicum Health har bytt namn till Caspofungin STADA. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-16
Produkt utgår
Nitigraf kommer att avregistreras 2021-04-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Produkt utgår
Acetylsalicylsyra Aristo kommer att avregistreras 2021-04-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-15
Produkt utgår
Acetylsalicylsyra Aristo kommer att avregistreras 2021-04-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-15
Produkt utgår
Agomelatin Sandoz kommer att avregistreras 2021-04-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-14
Interaktioner
Movprep Apelsin kan resultera i en potentiellt interaktiv effekt om den används tillsammans med stärkelsebaserade förtjockningsmedel till mat. Makrogol motverkar den förtjockande effekten hos stärkelse och gör lösningar som behöver vara tjockflytande för personer med sväljproblem tunnflytande.
2021-04-14
Varningar och försiktighet
Hos personer med sväljproblem, som behöver tillsättning av förtjockningsmedel i lösningar för att underlätta intaget, bör interaktioner beaktas, se avsnitt 4.5.
2021-04-14
Interaktioner
Movprep kan resultera i en potentiellt interaktiv effekt om den används tillsammans med stärkelsebaserade förtjockningsmedel till mat. Makrogol motverkar den förtjockande effekten hos stärkelse och gör lösningar som behöver vara tjockflytande för personer med sväljproblem tunnflytande.
2021-04-14
Varningar och försiktighet
Hos personer med sväljproblem, som behöver tillsättning av förtjockningsmedel i lösningar för att underlätta intaget, bör interaktioner beaktas, se avsnitt 4.5.
2021-04-14
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 4 år