Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-08-03
Varningar och försiktighet
Svåra anafylaktiska reaktioner har observerats efter administration.
2021-08-03
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrat från 30 månader till 18 månader.
2021-08-03
Produkt utgår
Cloxacillin Stragen kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2021-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-03
Läkemedelsnamn
Tolterodin Actavis har bytt namn till Tolterodin Rivopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-03
Produkt utgår
Cloxacillin Stragen kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2021-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-03
Läkemedelsnamn
Tolterodin Actavis har bytt namn till Tolterodin Rivopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-02
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har utökats från 1 år till 3 år