Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-09-22
Produkt utgår
Bortezomib Waverley kommer att utgå 2023-10-11. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Bortezomib Waverley mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-09-22
Produkt utgår
Bortezomib Waverley kommer att utgå 2023-10-11. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Bortezomib Waverley mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-09-22
Produkt utgår
PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER kommer att utgå 2023-09-11. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-09-19
Produkt utgår
Alfacalcidol Aristo kommer att utgå 2023-09-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Alfacalcidol Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-09-19
Produkt utgår
Alfacalcidol Aristo kommer att utgå 2023-09-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Alfacalcidol Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-09-19
Produkt utgår
Alfacalcidol Aristo kommer att utgå 2023-09-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Alfacalcidol Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-09-19
Produkt utgår
Lacosamide Aristo kommer att utgå 2023-09-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lacosamide Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-09-19
Produkt utgår
Lacosamide Aristo kommer att utgå 2023-09-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lacosamide Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-09-19
Produkt utgår
Lacosamide Aristo kommer att utgå 2023-09-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lacosamide Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-09-19
Produkt utgår
Lacosamide Aristo kommer att utgå 2023-09-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lacosamide Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.