Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-02-21
Produkt utgår
Apealea kommer att utgå 2024-02-09. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Apealea mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-02-20
Läkemedelsnamn
Golamed har bytt namn till Omeprazol NET. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-02-20
Läkemedelsnamn
Golamed har bytt namn till Omeprazol NET. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-02-20
Läkemedelsnamn
Golamed har bytt namn till Omeprazol NET. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.