Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-07-12
Dosering
Dosering för patienter som står på hemodialys har preciserats.
2024-07-12
Dosering
Dosering för patienter som står på hemodialys har preciserats.
2024-07-12
Biverkningar
PSUSA/00001370/202304
2024-07-12
Dosering
Dosering för patienter som står på hemodialys har preciserats.
2024-07-12
Produkt utgår
Orudis® Retard kommer att avregistreras 2024-12-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-12
Produkt utgår
Narop® kommer att avregistreras 2024-07-11. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-12
Produkt utgår
Orudis® kommer att avregistreras 2024-10-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-12
Produkt utgår
Narop® kommer att avregistreras 2024-07-11. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-12
Produkt utgår
Narop® kommer att avregistreras 2024-07-11. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-12
Produkt utgår
Narop® kommer att avregistreras 2024-07-11. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-11
Dosering
Amoxicillin kan elimineras från cirkulationen genom hemodialys.Vuxna och barn >40 kg: 500 mg en gång per dygn.Före hemodialys ska en extra dos om 500 mg administreras. För att återställa mängden cirkulerande läkemedel ska ytterligare en dos om 500 mg administreras efter hemodialys.Barn <40 kg: 15 mg/kg/dygn givet som en dos per dygn (maximum 500 mg). Före hemodialys ska en extra dos om 15 mg/kg administreras. För att återställa mängden cirkulerande läkemedel ska ytterligare en dos om 15 mg/kg administreras efter hemodialysen.
2024-07-11
Dosering
Amoxicillin kan elimineras från cirkulationen genom hemodialys.Vuxna och barn >40 kg: 500 mg en gång per dygn.Före hemodialys ska en extra dos om 500 mg administreras. För att återställa mängden cirkulerande läkemedel ska ytterligare en dos om 500 mg administreras efter hemodialys.Barn <40 kg: 15 mg/kg/dygn givet som en dos per dygn (maximum 500 mg). Före hemodialys ska en extra dos om 15 mg/kg administreras. För att återställa mängden cirkulerande läkemedel ska ytterligare en dos om 15 mg/kg administreras efter hemodialysen.
2024-07-11
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 4 år
2024-07-11
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 4 år
2024-07-11
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 4 år
2024-07-11
Dosering
Amoxicillin kan elimineras från cirkulationen genom hemodialys.Vuxna och barn >40 kg: 500 mg en gång per dygn.Före hemodialys ska en extra dos om 500 mg administreras. För att återställa mängden cirkulerande läkemedel ska ytterligare en dos om 500 mg administreras efter hemodialys.Barn <40 kg: 15 mg/kg/dygn givet som en dos per dygn (maximum 500 mg). Före hemodialys ska en extra dos om 15 mg/kg administreras. För att återställa mängden cirkulerande läkemedel ska ytterligare en dos om 15 mg/kg administreras efter hemodialysen.
2024-07-11
Produkt utgår
Femar® kommer att avregistreras 2024-12-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-10
Graviditet
P.g.a eventuella genotoxiska effekter av oxaliplatin måste lämplig preventivmetod användas under och efter avslutad behandling. Oxaliplatin kan orsaka infertilitet.
2024-07-10
Varningar och försiktighet
Vaccination med levande vaccin bör undvikas hos patienter som får oxaliplatin.
2024-07-10
Interaktioner
Vaccination med levande eller försvagade vaccin bör undvikas hos patienter som får oxaliplatin.