Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-12-09
Produkt utgår
Imatinib Fresenius Kabi kommer att utgå 2023-12-08. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Imatinib Fresenius Kabi mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-09
Produkt utgår
Freloppa kommer att utgå 2023-12-08. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Freloppa mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-09
Produkt utgår
Imatinib Fresenius Kabi kommer att utgå 2023-12-08. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Imatinib Fresenius Kabi mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-09
Produkt utgår
Freloppa kommer att utgå 2023-12-08. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Freloppa mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-09
Produkt utgår
Freloppa kommer att utgå 2023-12-08. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Freloppa mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-08
Läkemedelsnamn
Imatinib Mylan har bytt namn till Imatinib Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-12-08
Produkt utgår
Anidulafungin Fresenius Kabi kommer att utgå 2023-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Anidulafungin Fresenius Kabi mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-08
Läkemedelsnamn
Imatinib Mylan har bytt namn till Imatinib Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-12-08
Ibumetin®, Gel 5 %
Orifarm Generics AB
Produkt utgår
Ibumetin® kommer att utgå 2023-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibumetin® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-07
Produkt utgår
Hydrokortison Orifarm kommer att utgå 2024-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Hydrokortison Orifarm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-07
Produkt utgår
Hydrokortison Orifarm kommer att utgå 2024-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Hydrokortison Orifarm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-06
Produkt utgår
Ibuseu kommer att utgå 2023-12-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuseu mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.