Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-03-28
Läkemedelsnamn
Diklofenak Mylan har bytt namn till Diklofenak Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-28
Läkemedelsnamn
Diklofenak Mylan har bytt namn till Diklofenak Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-28
Produkt utgår
Azitromax kommer att avregistreras 2023-03-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-27
Indikationer
Ny indikation godkänd - kontrastförstärkt mammografi.
2023-03-27
Indikationer
Ny indikation godkänd - kontrastförstärkt mammografi.
2023-03-27
Indikationer
Ny indikation godkänd - kontrastförstärkt mammografi.
2023-03-27
Indikationer
Ny indikation godkänd - kontrastförstärkt mammografi.
2023-03-27
Indikationer
Ny indikation godkänd - kontrastförstärkt mammografi.
2023-03-27
Indikationer
Ny indikation godkänd - kontrastförstärkt mammografi.
2023-03-27
Indikationer
Ny indikation godkänd - kontrastförstärkt mammografi.
2023-03-27
Indikationer
Ny indikation godkänd - kontrastförstärkt mammografi.
2023-03-27
Indikationer
tilllägg av indikation för atopisk dermatit för barn 6 månader till 5 år
2023-03-27
Indikationer
tilllägg av indikation för atopisk dermatit för barn 6 månader till 5 år
2023-03-27
Dosering
tillägg av dosering för atopisk dermatit för barn 6 månader till 5 år
2023-03-27
Dosering
tillägg av dosering för atopisk dermatit för barn 6 månader till 5 år
2023-03-27
Dosering
Tillägg av använding för barn 6 månader till 5 år
2023-03-27
Dosering
Tillägg av använding för barn 6 månader till 5 år