Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-07-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Tillägg av ytterligare en förpackningsform (flaska) med annan hållbarhetstid
2024-07-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Tillägg av ytterligare en förpackningsform (flaska) med annan hållbarhetstid
2024-07-15
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 15 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Varningar och försiktighet
Update due to variation 009/IB
2024-07-15
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 25 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Varningar och försiktighet
Update due to variation 009/IB
2024-07-15
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 5 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Varningar och försiktighet
Update due to variation 009/IB
2024-07-15
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 20 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Biverkningar
Update due to variation 009/IB
2024-07-15
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 10 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Biverkningar
Update due to variation 009/IB
2024-07-15
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 10 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Varningar och försiktighet
Update due to variation 009/IB
2024-07-15
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 15 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Biverkningar
Update due to variation 009/IB
2024-07-15
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 5 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Biverkningar
Update due to variation 009/IB
2024-07-15
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 20 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Varningar och försiktighet
Update due to variation 009/IB
2024-07-15
Lenalidomide Glenmark, Kapsel, hård 25 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Biverkningar
Update due to variation 009/IB
2024-07-15
Varningar och försiktighet
Ändring i varning och försiktighet. Tillägg under rubrik Angioödem: "Vissa fall kan vara förknippade med svullnad i övre luftvägarna och kan vara livshotande"
2024-07-15
Varningar och försiktighet
Ändring i varning och försiktighet. Tillägg under rubrik Angioödem: "Vissa fall kan vara förknippade med svullnad i övre luftvägarna och kan vara livshotande"
2024-07-15
Amlodipin Medical Valley, Tablett 5 mg
Medical Valley Invest AB
Biverkningar
Ingen känd frekvens - Extra pyramidalt syndrom
2024-07-15
Amlodipin Medical Valley, Tablett 10 mg
Medical Valley Invest AB
Biverkningar
Ingen känd frekvens - Extra pyramidalt syndrom
2024-07-15
Varningar och försiktighet
Klorhexidin Fresenius Kabi får inte komma i kontakt med ögonen