Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-13
Graviditet
Ny information: Män och eventuell risk för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn vars pappor behandlats med valproat inom 3 månader före befruktningen
2024-06-13
Graviditet
Ny information: Män och eventuell risk för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn vars pappor behandlats med valproat inom 3 månader före befruktningen
2024-06-13
Varningar och försiktighet
Ny information: Användning hos manliga patienter - Som en försiktighetsåtgärd ska förskrivare informera manliga patienter om den eventuella risken och diskutera behovet av användning av ett effektivt preventivmedel, både hos patienten och den kvinnliga partnern, under behandlingen med valproat och under minst 3 månader efter att behandlingen avslutats. De manliga patienterna ska inte donera spermier under behandlingen eller inom minst 3 månader efter avslutad behandling. Förskrivaren ska regelbundet granska behandlingen hos manliga patienter som använder valproat för att utvärdera om valproat fortfarande är den lämpligaste behandlingen för patienten.
2024-06-13
Varningar och försiktighet
Ny information: Användning hos manliga patienter - Som en försiktighetsåtgärd ska förskrivare informera manliga patienter om den eventuella risken och diskutera behovet av användning av ett effektivt preventivmedel, både hos patienten och den kvinnliga partnern, under behandlingen med valproat och under minst 3 månader efter att behandlingen avslutats. De manliga patienterna ska inte donera spermier under behandlingen eller inom minst 3 månader efter avslutad behandling. Förskrivaren ska regelbundet granska behandlingen hos manliga patienter som använder valproat för att utvärdera om valproat fortfarande är den lämpligaste behandlingen för patienten.
2024-06-13
Graviditet
Ny information: Män och eventuell risk för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn vars pappor behandlats med valproat inom 3 månader före befruktningen.
2024-06-13
Varningar och försiktighet
Ny information: Användning hos manliga patienter - Som en försiktighetsåtgärd ska förskrivare informera manliga patienter om den eventuella risken och diskutera behovet av användning av ett effektivt preventivmedel, både hos patienten och den kvinnliga partnern, under behandlingen med valproat och under minst 3 månader efter att behandlingen avslutats. De manliga patienterna ska inte donera spermier under behandlingen eller inom minst 3 månader efter avslutad behandling. Förskrivaren ska regelbundet granska behandlingen hos manliga patienter som använder valproat för att utvärdera om valproat fortfarande är den lämpligaste behandlingen för patienten.
2024-06-12
Varningar och försiktighet
Fall av Kounis syndrom har rapporterats efter behandling med läkemedlet.
2024-06-12
Varningar och försiktighet
Fall av Kounis syndrom har rapporterats efter behandling med läkemedlet.
2024-06-12
Varningar och försiktighet
Fall av Kounis syndrom har rapporterats efter behandling med läkemedlet.
2024-06-12
Graviditet
Ny information: Män och eventuell risk för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn vars pappor behandlats med valproat inom 3 månader före befruktningen
2024-06-12
Varningar och försiktighet
Ny information: Användning hos manliga patienter - Som en försiktighetsåtgärd ska förskrivare informera manliga patienter om den eventuella risken och diskutera behovet av användning av ett effektivt preventivmedel, både hos patienten och den kvinnliga partnern, under behandlingen med valproat och under minst 3 månader efter att behandlingen avslutats. De manliga patienterna ska inte donera spermier under behandlingen eller inom minst 3 månader efter avslutad behandling. Förskrivaren ska regelbundet granska behandlingen hos manliga patienter som använder valproat för att utvärdera om valproat fortfarande är den lämpligaste behandlingen för patienten.
2024-06-12
Graviditet
Ny information: Män och eventuell risk för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn vars pappor behandlats med valproat inom 3 månader före befruktningen
2024-06-12
Varningar och försiktighet
Ny information: Användning hos manliga patienter - Som en försiktighetsåtgärd ska förskrivare informera manliga patienter om den eventuella risken och diskutera behovet av användning av ett effektivt preventivmedel, både hos patienten och den kvinnliga partnern, under behandlingen med valproat och under minst 3 månader efter att behandlingen avslutats. De manliga patienterna ska inte donera spermier under behandlingen eller inom minst 3 månader efter avslutad behandling. Förskrivaren ska regelbundet granska behandlingen hos manliga patienter som använder valproat för att utvärdera om valproat fortfarande är den lämpligaste behandlingen för patienten.
2024-06-12
Dosering
Levosertone är effektiv i åtta år vid indikationen för preventivmedel och har en påvisad effekt under 3 år för indikationen kraftiga menstruationsblödningar.
2024-06-12
Produkt utgår
Stilnoct kommer att avregistreras 2024-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-11
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet under kontinuerlig subkutan infusion. En reservoar (spruta) med outspädd treprostinil som administreras subkutant har visats vara kemiskt, fysikaliskt och mikrobiologiskt stabil i upp till 14 dagar vid 37°C.
2024-06-11
Tresuvi, Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
AOP Orphan Pharmaceuticals
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet under kontinuerlig subkutan infusion. En reservoar (spruta) med outspädd treprostinil som administreras subkutant har visats vara kemiskt, fysikaliskt och mikrobiologiskt stabil i upp till 14 dagar vid 37°C.
2024-06-11
Tresuvi, Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
AOP Orphan Pharmaceuticals
Dosering
Hållbarhet under kontinuerlig subkutan infusion. En reservoar (spruta) med outspädd treprostinil som administreras subkutant har visats vara kemiskt, fysikaliskt och mikrobiologiskt stabil i upp till 14 dagar vid 37°C.
2024-06-11
Tresuvi, Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
AOP Orphan Pharmaceuticals
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet under kontinuerlig subkutan infusion. En reservoar (spruta) med outspädd treprostinil som administreras subkutant har visats vara kemiskt, fysikaliskt och mikrobiologiskt stabil i upp till 14 dagar vid 37°C.
2024-06-11
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet under kontinuerlig subkutan infusion. En reservoar (spruta) med outspädd treprostinil som administreras subkutant har visats vara kemiskt, fysikaliskt och mikrobiologiskt stabil i upp till 14 dagar vid 37°C.