Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-09-28
Läkemedelsnamn
Diazepam Eignapharma har bytt namn till Diazepam Neuraxpharm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-09-28
Läkemedelsnamn
Diazepam Eignapharma har bytt namn till Diazepam Neuraxpharm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-09-26
Produkt utgår
Abirateron Aristo kommer att utgå 2023-09-25. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Abirateron Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-09-26
Produkt utgår
Abirateron Aristo kommer att utgå 2023-09-25. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Abirateron Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.