Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-11-30
Dosering
Uppdaterade riktlinjer för administrering av efterföljande dos efter en missad dos, beroende på patientens dosregim.
2023-11-30
Dosering
Uppdaterade riktlinjer för administrering av efterföljande dos efter en missad dos, beroende på patientens dosregim.
2023-11-30
Indikationer
Indikationen har utvidgats till att gälla även barn över 2 år (tidigare: över 12 år).
2023-11-30
Indikationer
Indikationen har utvidgats till att gälla även barn över 2 år (tidigare: över 12 år).
2023-11-30
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att avregistreras 2023-11-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-11-30
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att avregistreras 2023-11-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-11-30
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att avregistreras 2023-11-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-11-30
Graviditet
Ändring: använding av effektiva preventivmedel: från tidigare 14 veckor till 4 månader efter den sista dosen av daunorubicin. Ändring: använding av effektiva preventivmedel under behandlingen från tidigare 6 till 7 månader efter den sista dosen av daunorubicin
2023-11-30
Varningar och försiktighet
Tillägg av: Fertilitet: För manliga eller kvinnliga patienter som har för avsikt att skaffa barn efter avslutad behandling rekommenderas genetisk vägledning.
2023-11-29
Biverkningar
Tillagd säkerheten och effekten för pediatrisk population
2023-11-29
Biverkningar
Tillagd säkerheten och effekten för pediatrisk population
2023-11-29
Indikationer
Tillagd indikation för pediatriska patienter 8 år och äldre med heterozygot familjär hyperkolesterolemi
2023-11-29
Indikationer
Tillagd indikation för pediatriska patienter 8 år och äldre med heterozygot familjär hyperkolesterolemi
2023-11-29
Indikationer
Tillagd indikation för pediatriska patienter 8 år och äldre med heterozygot familjär hyperkolesterolemi
2023-11-29
Indikationer
Tillagd indikation för pediatriska patienter 8 år och äldre med heterozygot familjär hyperkolesterolemi
2023-11-29
Biverkningar
Tillagd säkerheten och effekten för pediatrisk population
2023-11-29
Dosering
Tillagd dosering för pediatriska patienter 8 år eller äldre
2023-11-29
Dosering
Tillagd dosering för pediatriska patienter 8 år eller äldre
2023-11-29
Biverkningar
Tillagd säkerheten och effekten för pediatrisk population
2023-11-29
Dosering
Tillagd dosering för pediatriska patienter 8 år eller äldre