Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
Förstärkt information/varning kring graviditet och användning hos fertila kvinnor och flickor.
2024-04-22
Varningar och försiktighet
texten har uppdaterad med Preventivmedel till fertila kvinnor/män och amning.
2024-04-22
Scatol, Tablett 3 mg
2care4 Generics
Biverkningar
Fall av neurotoxicitet, såsom nedsatt medvetande och koma, har rapporterats (se avsnitt 4.4 och 4.9).
2024-04-22
Scatol, Tablett 3 mg
2care4 Generics
Varningar och försiktighet
Fall av neurotoxicitet, såsom medvetslöshet och koma, har rapporterats vid användning av ivermektin hos patienter utan Loa loa-infektion. Allvarliga neurologiska biverkningar under behandling med ivermektin har huvudsakligen rapporterats vid överdosering. Dessa reaktioner har i allmänhet försvunnit med understödjande behandling och utsättning av ivermektin (se avsnitt 4.8 och 4.9). Begränsade data tyder på att risken för neurotoxiska effekter kan vara ökad hos patienter med nedsatt P-glykoproteinaktivitet, t.ex. funktionsförlustmutation i ABCB1-genen (MDR1).