Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-06-27
Kontraindikationer
Tillägg av texten "Framför allt vid mycket sällsynta fall av IgA brist när den patient som ska behandlas har antikroppar mot IgA."
2022-06-27
Indikationer
Tillägg av: Homozygot sitosterolemi (fytosterolemi)