Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-03-01
Produkt utgår
Pemetrexed Mylan kommer att utgå 2024-03-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pemetrexed Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-03-01
Produkt utgår
Teriparatid Zentiva kommer att utgå 2024-02-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Teriparatid Zentiva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-03-01
Produkt utgår
Bosentan Actavis kommer att utgå 2024-02-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Bosentan Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-03-01
Produkt utgår
Pinex Jordgubb kommer att utgå 2024-02-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pinex Jordgubb mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-03-01
Produkt utgår
Morfin-Skopolamin Meda kommer att utgå 2024-03-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Morfin-Skopolamin Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-03-01
Produkt utgår
Pinex Jordgubb kommer att utgå 2024-02-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pinex Jordgubb mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-03-01
Produkt utgår
Pinex Cappuccino kommer att utgå 2024-02-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pinex Cappuccino mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-03-01
Produkt utgår
Bosentan Actavis kommer att utgå 2024-02-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Bosentan Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-03-01
Produkt utgår
Pinex Cappuccino kommer att utgå 2024-02-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pinex Cappuccino mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-03-01
Produkt utgår
Morfin Meda kommer att utgå 2024-06-27. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Morfin Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-02-29
Produkt utgår
Lepheton-Desentol AB Unimedic kommer att utgå 2024-03-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lepheton-Desentol AB Unimedic mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-02-28
Läkemedelsnamn
Methylphenidate Laboratorios Liconsa har bytt namn till Methylphenidate Generis. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-02-28
Läkemedelsnamn
Methylphenidate Laboratorios Liconsa har bytt namn till Methylphenidate Generis. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-02-28
Läkemedelsnamn
Methylphenidate Laboratorios Liconsa har bytt namn till Methylphenidate Generis. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-02-28
Läkemedelsnamn
Methylphenidate Laboratorios Liconsa har bytt namn till Methylphenidate Generis. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.