Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-03-29
Indikationer
QRD9 update
2023-03-29
Dosering
QRD9 update
2023-03-29
Hållbarhet
QRD9 update
2023-03-29
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
QRD9 update
2023-03-29
Förvaring
QRD9 update
2023-03-29
Biverkningar
QRD9 update
2023-03-29
Interaktioner
QRD9 update