Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-07-01
Produkt utgår
Meropenem Accord kommer att utgå 2022-06-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meropenem Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-01
Produkt utgår
Meropenem Accord kommer att utgå 2022-06-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meropenem Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-01
Produkt utgår
Candesartan Teva kommer att utgå 2022-07-06. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Candesartan Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-01
Produkt utgår
Candesartan Teva kommer att utgå 2022-07-06. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Candesartan Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-06-29
Produkt utgår
Mercaptopurine 2care4 kommer att utgå 2022-06-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Mercaptopurine 2care4 mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-06-28
Lehydan®, Tablett 100 mg
Leyh Pharma GmbH
Produkt utgår
Lehydan® kommer att utgå 2022-10-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lehydan® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.