Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-06-23
Produkt utgår
Surlid® kommer att utgå 2022-11-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Surlid® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-06-22
Produkt utgår
Dinterom kommer att utgå 2022-06-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dinterom mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-06-22
Produkt utgår
Dinterom kommer att utgå 2022-06-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dinterom mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-06-21
Produkt utgår
Glaudin kommer att utgå 2022-07-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Glaudin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-06-21
Produkt utgår
Meropenem Mylan kommer att utgå 2022-06-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meropenem Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-06-21
Produkt utgår
Meropenem Mylan kommer att utgå 2022-06-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meropenem Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.