Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 10 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 5 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Interaktioner
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 1,25 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Kontraindikationer
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 10 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Försiktighet
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 1,25 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Hållbarhet
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 10 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Hållbarhet
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 5 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 1,25 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Interaktioner
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 2,5 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Biverkningar
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 10 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Interaktioner
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 10 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Observera
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 5 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Hållbarhet
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 2,5 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 5 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Biverkningar
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 5 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Förvaring
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 10 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dosering
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 10 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dräktighet och laktation
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 2,5 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Indikationer
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 10 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Kontraindikationer
QRD9
2024-06-21
Vetmedin vet., Tuggtablett 1,25 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Observera
QRD9